fbpx

UH-OH. Here we go again…

Bon. We hebben 1) goed nieuws, 2) goed nieuws, 3) goed nieuws en 4) triestig nieuws.
 
 1. Galea Craftbeers collab is in gang gezet (cfr de Russian Imperial Stout vlekken op de vloer in foto 1). We hebben een stout van wereldklasse geblend met een zoete traditionele mede. Momenteel staat 200 liter te rijpen op een ex-Woodford Reserve vat dat Cherry Bitters als seconf fill gehad heeft. De geur in de mederij is ge-weldig! Een verder 200 liter staan in een Speidel vat te wachten op de aankomst van de tweede barrel. Later meer daarover .
 2. Het appelsap voor Original Sin V.3.0 is aangekocht. Deze iteratie wordt gemaakt met Spaanse sinaasappelbloesemhoning. Wanneer hij klaar is zal de mede gaan rijpen op een Triple Sec barrel. Minstens 6 maanden, maar een jaar is ook mogelijk.
 3. Lux in Tenebris zal waarschijnlijk binnen twee weken terug beschikbaar zijn. Geen verdere comentaar. Deze publiekslieveling schijnt elke keer ik hem maak weer sneller te ‘verdampen’.
 4. En dan het trieste nieuws…
  Die propere vloer in foto 2 is vrijdag waarschijnlijk alweer naar de knoppen na het opzetten van Original Sin V.3.0.

  Start a Meadery, they said. It will be glorious, they said. Ik heb verdomme in heel mijn leven nog niet zoeveel gepoetst.
 
1) Before. Stout on the floor.
Right. We’ve got 1) good news, 2) good news, 3) good news and 4) sad news.
 
 1. The Galea Craftbeer collab is started (cfr. the Russian Imperial Stout stained floor in photo 1). We’ve blended a world class Stoud with a traditional sweet mead. 200 liters is presently aging on an ex-Woodford Reserve barrel that held cherry bitters as a second fill. The meadery smells A-Mazing! 200 more liters are currently waiting in a Speidel vessel for the other barrel to arrive. More on that later.
 2. The apple juice for Original SIn V.3.0 has been purchased. We’ll be making this iteration with Spanish orange blossom honey. The mead -when done- will be aging in a Triple Sec barrel. At least six months, but a year is possible as well
 3. Lux in Tenbris will be available again in about two weeks. No further comment. This crowd pleaser seems to ‘evaporate’ faster and faster every time I make it.
 4. And now for the sad news…
  That pristine floor in photo 2 will probably be sticky and dirty once again next friday when we’ll be setting up Original Sin V.3.0.

  Start a meadery they said. It will be glorious, they said. I haven’t cleaned as much in my entire life.
 
More info on our website: https://www.blacksmithsmead.be
2) After. Spic and span, but for how long?