MEUG 2018

Ons eerste grote evenement voor 2018 zit erop. Op 24 februari was the Blacksmith’s Meadery te gast op MEUG, het grote tasting festival in het Zuiderpershuis te Antwerpen. We hebben er een heleboel interessante mensen leren kennen, en hoop geweldige bieren geproefd en een paar veelbelovende contacten gelegd. Veel kunnen we er nog niet over kwijt, maar ik kan al wel zeggen dat er een grote mogelijkheid is dat we een collaboration brew gaan doen met een andere brouwerij. Later meer hierover.

Our first big event for 2018 has come and gone. On February 24th the Blacksmith’s Meadery was present at MEUG, the big tasting festival at the zuiderpershuis in Antwerp. We met a whole lot of interesting people, tasted even more exquisite brews and made a few promising contacts. We can’t tell you very much at this stage, but one small thing we can already reveal. There is a distinct possibility we’re going to do a collaboration brew with another brewery. More info on this later.

Sanguis Burgundiae terug op voorraad
Sanguis Burgundiae back in stock

//English translation below

Sanguis Burgundiae is terug op voorraad. We hebben er net 120 liter van gebotteld. Voor wie het niet meer weet (of wie de mede nog niet kende): even het geheugen opfrissen. Sanguis Burgundiae is de eerste mede in onze “bloedlijn”. Het gaat om een Melomel met toegevoegde gemengde bosvruchten. Voornamelijk bramen, frambozen, rode- en zwarte bessen en aardbeien.
Sanguis Burgundiae heeft een alcoholgehalte van om en bij de 12% en is off sweet. T.t.z.: een beetje zoeter dan halfdroog.
Op het etiket staat de slag bij Grandson uit 1476 afgebeeld. Deze slag luidde het einde van de Bourgondische suprematie in onze contreien in. Het Bourgondische leger ging op de loop voor de Zwitsers. Twee slagen later (Morat -1476  en Nancy -1477) sneuvelt Karel de Stoute, Hertog van Bourgondië door een goedgeplaatste mep van een Zwitserse hellebaardier.

Sanguis Burgundiae is back in stock. We’ve just bottled 120 liters of it. For those who don’t remember (or never had this mead): let’s jog the memory.  Sanguis Burgundiae is the first mead in the “bloodline”. It’s a Melomel with added berries. Mostly blackberries, raspberries red an black currants and strawberries.
Sanguis Burgundiae has an abv of about 12% and is off sweet. A little sweeter than demi sec.
On the label you can see the battle of Grandson from 1476. This battle was the beginning of the end for the Burgundian supremacy in our region. The Burgundian army went on a flat rout before the Swiss. Two battles later (Morat – 1476 and Nancy – 1477) the Burgundian duke, Charles the Bold, fell at the hands of a Swiss halberdier.

Incus: Gebotteld
Incus: Bottled

//English translation below

Onze jongste braggot, Incus (aambeeld in het Latijn) is afgelopen weekend gebotteld. We hebben longneck flesjes van 33cl gebruikt. Hij moet nu nog even narijpen op fles, om voldoende CO2 te ontwikkelen bij de hergisting. Binnen een week of 6 zou hij in principe helemaal af moeten zijn. Jullie zien hem wel in de shop verschijnen.

Dit weekend beginnen we aan zijn broertje, Malleus

Incus is een blonde, ongefilterde braggot, wat maakt dat hij een klein beetje hazy is op dit ogenblik. Na de hergisting zal hij een heel pak helderder zijn.
Op het etiket staat nu 9% vol. Pas op 26 februari zullen we het alcoholgehalte precies kunnen bepalen. Waarschijnlijk gaat het een stukje hoger liggen (we mikten op 11%).

Our newest braggot, Incus (Latin for anvil) has been bottled last weekend. We used 33cl longneck bottles. Now It’s aging and undergoing a secondary fermentation, in order to develop sufficient CO2 levels. In about 6 weeks Incus should be ready. You’ll see it pop up in the shop.

Next weekend we start the production of it’s brother, Malleus.

Incus is a blond, non filtered braggot. This results in a slight haziness. After it’s secondary fermentation it will be a lot clearer.
The label say 9% abv. Only on February 26th we’ll be sure of this. It will likely be a bit higher. We aimed for 11%.

Sanguis Nobilis in productie
Sanguis Nobilis in production

//English Translation below.

Afgelopen weekend hebben we de Sanguis Nobilis in productie genomen. Net zoals de Sanguis Burgundiae is dit een Melomel uit onze bloed-lijn. Dit is een lijn van bessenmedes.1 Nobilis is een frambozenmede. Zoals je ongetwijfeld al zag in onze vorige post, zal eer een meer dan behoorlijke dosis framboos worden toegevoegd. 30 liter op een vat van 120 liter.

Voor de Sanguis Nobilis werken we met een nieuwe gistsoort. Onze go-to gist tot op heden was een Sauterne gist. Momenteel gebruiken we een Côtes du Rhone variant. Deze zou garant moeten staan voor een stevig mondgevoel en een accentuering van het fruitkarakter van de mede.


1
Sanguis Burgundiae: Bosvruchten
Sanguis Nobilis: Frambozen
Sanguis Regis: Bramen
Sanguis Imperatoris: Zwarte Bessen

Last weekend we started production on the Sanguis Nobilis. It is, just like the Sanguis Burgundiae, a melomel from our blood-line. This is a series of berry meads.1 Nobilis is raspberry mead. As you have undoubtedly already seen in our previous post, we’ll be using a more than decent dose of raspberries. 30 liters in a 120 liter vat.

Our Sanguis Nobilis is the first mead in which we’ll be using a new yeast strain. Until now our go-to yeast was a Sauternes strain. This time we’re using a Côtes du Rhone variant. This strain should impart a firm mouthfeel and accentuate the fruit character in the mead.


1
Sanguis Burgundiae: Mixed berries
Sanguis Nobilis: Raspberries
Sanguis Regis: Blackberries
Sanguis Imperatoris: Black currants

 

Sanguis Burgundiae: Laatste overheveling
Sanguis Burgundiae: Last racking

//English translation below

De Sanguis Burgundiae is een laatste keer overgeheveld. Hij werd in één beweging ook gefilterd om de laatste zwevende deeltjes vruchtvlees nog uit suspensie te krijgen. Het resultaat is en redelijk gepolijste mede die nu nog even staat te bekomen in het bottelvat. Hij is prachtig van kleur geworden, qua smaak is het weer een beetje beter dan de vorige editie. Hij heeft meer diepgang is het smaakprofiel. De verhoudingen tussen de verschillende bessensoorten staan ook meer en meer op punt.
Deze week wordt hij op fles gezet, en begin volgende week verschijnt hij in de webshop.

Beetje schuimig… Dit werd net gestolen uit de filter
A bit foamy… This just got nicked from the filter

We transferred the Sanguis Burgundiae one last time. In the same transfer we filtered to eliminate the last floating particles out of suspension. The result is a lovely, polished mead that is coming to grips with it’s new state of being in the bottling vat. It’s color is just gorgeous and taste wise it’s again a step up from the last edition. There’s more depth to it. The balance between the different kinds of berry is nearing our idea of perfect.
Sanguis Burgundiae will be bottled this week and it will appear in the webshop early next week.

Filteren met een patroonfilter
Filtering with a cartridge filter

Frambozen up the wazoo!

Dit wilden we toch ook nog even delen vandaag. Kijk toch eens naar al die mooie framboosjes…

Zondagochtend (op een onchristelijk vroeg uur) wordt een nieuwe mede opgezet. Sanguis Nobilis. Deze mede draait op een bootlading frambozen. Voor een vat van 120 liter staat er een emmer gereed met 30 liter frambozen. Tel daar nog eens 40 kilo honing bij en je kan je al een klein idee gaan vormen van wat deze mede zal gaan inhouden. Eerst mogen ze nog rustig een dagje of wat ontdooien, dan gaat de pectinase erbij (een enzym om de celwandjes naar de haaien te helpen) en na een week, als de eerste gisting van de mede zelf gedaan is, mogen ze gaan zwemmen.

We wanted to quickly share this morsel. Just look at all those pretty raspberries…

Sunday (at an utterly ungodly hour) we’ll start aan new Mead. Sanguis Nobilis. It will run on Well err… Raspberries. We’ve got a 30 liter bucket full of them, for a 120 liter vat. So, when you take in account the 40 kg of honey that also needs to be added, you’ll be able to imagine what kind of Mead this is going to be.
The raspberries can thaw at their ease. In a day or two we’ll add the pectinase (An enzyme tot break down the cell walls) and after a week of so we’ll add them to the secondary fermentation.

Dura vita, sed vita

Het leven van een brouwer is niet voor de watjes onder ons. Het vraagt focus, toewijding, discipline, doorzettingsvermogen en vooral: zelfopoffering. Zondag hebben we de zware taak op ons genomen om een aantal medes die in productie zijn te testen.

Van voor naar achter en van links naar rechts:

  • Grand Cru #1711
  • Sanguis Burgundiae -> wordt volgende week gebotteld
  • Session #1712
  • Incus
  • Pruimenmede (9 jaar oud ondertussen en nog steeds rijpend op het vat…)
flight
a flight of meads in production

A brewer’s life is not for the faint of heart. It demands focus, devotion, discipline, perseverance and above all: self-sacrifice. Last Sunday we sampled a few medes that are in production:

From front to back and left to right:

  • Grand Cru #1711
  • Sanguis Burgundiae -> Will be botteled next week
  • Session #1712
  • Incus
  • Plum Mead (9 years old by now and still bulk aging…)

Up next:

We hebben net een nieuwe pagina aan de website toegevoegd. Bovenaan in het menu vind je een linkje voor Up Next. Hier kan je volgen welke medes in productie zijn en welke er gepland staan. Verder is er ook informatie te vinden over de belangrijkste ingrediënten en het type van de mede. Datums staan niet vermeld omdat mede brouwen geen exacte wetenschap is. Over het algemeen is de periode tussen honing en fles ongeveer 3 tot 6 maanden.

nieuwe mede in productie 20170209

We just added a new page to this website. In the top menu you’ll see a link for Up Next. Here you’ll be able to follow the order of the planned brews. Which meads are in production and which are planned. Furthermore there is a bit of information about the key ingredients and the type of mead. We don’t mention dates. The brewing of mead is not an exact science, so it’s hard to predict when a mead will be finished. Ballpark figure? Honey to bottle takes about 3 to 6 months.

The Blacksmith’s Grand Reserve: Gebotteld!

Dit weekend hebben we The Blacksmith’s Grand Reserve gebotteld. De oogst: 150 flessen Sack Mead. Een Sack mede is een mede die boven 14% vol. zit. De Grand Reserve is een pracht van een mede geworden. Hij heeft een subtiele hint van vanille dankzij de periode die hij op eik heeft gelegen. Hierdoor lijkt hij zoeter dan hij eigenlijk is. Met een FG van 1.010 zit er nog zo’n 30 gram suiker per liter in de mede. (Ter vergelijking: in een glas (20 cl) fruitsap zit gemiddeld zo’n 27 gram suiker).

The Blacksmith’s Grand Reserve is gebotteld op 75 cl Bourgogneflessen. Initieel om een visueel verschil te maken met The Blacksmith’s Reserve, maar die is intussen volledig uitverkocht.

The Blacksmith’s Grand Reserve. Fellowship of the Ring for scale.

Last weekend we bottled The Blacksmith’s Grand Reserve. The yield: 150 bottles of Sack Mead. The Grand Reserve has become a rather beautiful Mead. It has a subtle hint of vanilla, thanks to the period of aging on oak. This makes it seem sweeter than it actually is. It has a F.G. of 1.010, which translates to a sugar content of about 30 grams / liter. (In comparison: A glass (20 cl) of fruit juice typically contains about 27 grams of sugar…)

The Blacksmith’s Grand Reserve has been bottled in 75 cl Burgundy bottles. This was done to have a clear visual distinction between the Grand Reserve and the regular Reserve. Alas, The Blacksmith’s -regular- Reserve has since been sold out.

Mazer Cup, Baby!!

Nog 59 keertjes slapen. Dan stappen we het vliegtuig op richting Denver, Colorado. Dit jaar neemt The Blacksmith’s Meadery deel aan de International Mazer Cup. Deze wedstrijd, georganiseerd door Mazer Cup International Incorporated, is een van de belangrijkste -zo niet dé belangrijkste- wedstrijd voor mede. We hebben onze Zwarte Bessenmede ingeschreven. We gaan niet meteen om daar met de eerste prijs te gaan lopen. Het smaakprofiel van de meeste Amerikaans medes -die de overgrote meerderheid zullen uitmaken van wat er deelneemt aan de wedstrijd- is nogal ehm… in your face. Onze medes zijn over het algemeen wat subtieler. Het voornaamste doel van de reis is om te leren en te netwerken. Te ontdekken wie wie is aan de overkant van de oceaan (en bij de talrijke Europese medebrouwers die aanwezig zullen zijn) en enkele van de beste medebrouwers op de planeet te ontmoeten.

59 more naptimes. Then we’ll board the plane to Denver, Colorado. This year the Blacksmith’s Meadery  takes part in the International Mazer Cup. This competition is organized by the Mazer Cup Incorporated and is one of the most important -probably the single most important- mead competitions in the world. We entered our Black Currant Mead. It’s not our primary goal to win a gold medal. The flavour profile of many American meads is erm… rather in your face, whilst ours are more subtle. The main goal is to learn and to network. To get to know who’s who on the other side of the pond (as well as European Mead makers that will attend) and meet some of the best Mead makers in the world.