Mazer Cup, Baby!!

Nog 59 keertjes slapen. Dan stappen we het vliegtuig op richting Denver, Colorado. Dit jaar neemt The Blacksmith’s Meadery deel aan de International Mazer Cup. Deze wedstrijd, georganiseerd door Mazer Cup International Incorporated, is een van de belangrijkste -zo niet dé belangrijkste- wedstrijd voor mede. We hebben onze Zwarte Bessenmede ingeschreven. We gaan niet meteen om daar met de eerste prijs te gaan lopen. Het smaakprofiel van de meeste Amerikaans medes -die de overgrote meerderheid zullen uitmaken van wat er deelneemt aan de wedstrijd- is nogal ehm… in your face. Onze medes zijn over het algemeen wat subtieler. Het voornaamste doel van de reis is om te leren en te netwerken. Te ontdekken wie wie is aan de overkant van de oceaan (en bij de talrijke Europese medebrouwers die aanwezig zullen zijn) en enkele van de beste medebrouwers op de planeet te ontmoeten.

59 more naptimes. Then we’ll board the plane to Denver, Colorado. This year the Blacksmith’s Meadery  takes part in the International Mazer Cup. This competition is organized by the Mazer Cup Incorporated and is one of the most important -probably the single most important- mead competitions in the world. We entered our Black Currant Mead. It’s not our primary goal to win a gold medal. The flavour profile of many American meads is erm… rather in your face, whilst ours are more subtle. The main goal is to learn and to network. To get to know who’s who on the other side of the pond (as well as European Mead makers that will attend) and meet some of the best Mead makers in the world.

 

Incus

Onze Incus (aambeeld in het Latijn) braggot weet nog niet wat hem boven het hoofd hangt. Het ene moment ligt hij lekker te chillen in zijn vat met een stevige dosis hop, het volgende moment wordt hij op fles gezet om nog een paar weken te gaan narijpen. Volgende week is het zover. Het bottelvat is al geprepareerd en hoeft enkel nog een laatste maal gedesinfecteerd te worden. Ondertussen hebben we ons bezig gehouden met het ontwerpen van het etiket. Het wijkt  *erhm*  een béétje af van wat jullie gewoon zijn. Op ons wapenschild na ziet het er niet erg middeleeuws uit… Laat gerust weten wat jullie er van denken in de comments.
Trouwens, die 9% vol. is niet in steen gebeiteld. Het zou goed kunnen dat het alcoholgehalte een beetje hoger uitkomt… *grijns* De laatste meting moet nog gebeuren.

Our Incus (anvil in Latin) braggot is blissfully unaware of things to come. One moment it’s just chilling out it it’s maturation vessel with a decent dose of hops, the next it’s transferred to a bottle to bottle condition for a few weeks. Next week is that time. The bottling container is all prepped and aside from a final disinfection, minutes prior to bottling, it’s ready.
In the mean time, we’ve kept ourselves busy with the design of the label. It’s *ehrm* a teensy bit different from what you’re used to. Apart from our coat of arms there isn’t really anything medieval about it… Feel free to share what you think about it in the comments.
By the way: 9% abv is not set in stone. It’s quite possible that it will be a wee bit higher… *grin* The final measurement has yet to be carried out.

Wat is er de afgelopen week gebeurd?
What happened last week?

//English Translation below

Het is weer een tijdje wat rustiger geweest op deze website. Een en ander heeft te maken met een aanval van cholera light (aka buikgriep +) die meteen gevolgd werd door wat best kan beschreven worden als de longpest.

Dat wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten in de brouwerij. Een kort overzicht van wat er in de afgelopen week  aan werk verzet is.

The Blacksmith’s Grand Reserve

Als alles goed gaat, komt vandaag de pallet met flessen aan. We kunnen dan eindelijk van start gaan met het bottelen van The Blacksmith’s Grand Reserve. Om een duidelijk visueel onderscheid te maken met The Blacksmith’s Reserve, zal de Grand Reserve gebotteld worden in Bourgogneflessen in plaats van in Bordeauxflessen.

Grand Cru

The Blacksmith’s Grand Cru is bijna  waar hij moet zijn. Vandaag of morgen wordt hij overgepompt naar een nieuw vat om uit te klaren.

Session mede

We zijn bezig met een test batch (60 liter) voor een laag alcoholische (8,5%) mede. Het zal een eerder droge mede worden waaraan bramen en frambozen worden toegevoegd. Hij zal worden gebotteld op longneck flesjes van 33 cl en hergisten op fles. Op die manier krijgen we een sprankelende mede. Er zal daardoor een dun laagje sediment aanwezig zijn in de flesjes.

Incus

De opvolger van de Carolus Terminatorius zal Incus heten. Incus is latijn voor aambeeld. Deze braggot zal een alcoholpercentage van om en bij de 10% hebben. Van het moment >Incus gebotteld is, gaan we over tot de productie van de volgende braggot: Malleus. Je raadt het al: Hamer. Incus zou donkerblond moeten zijn, Malleus zal een donkere braggot worden.

Sanguis Burgundiae 2017 – Bosvruchtenmede

Gisteren (19 december) werd de Sanguis Burgundiae 2017 overgepompt van het gistings- naar het rijpingsvat. Daar werden de bosvruchten aan toegevoegd.  We hebben de hoeveelheid vruchten serieus opgedreven. Zo sterk zelfs, dat ik eerst een deeltje van het vat heb moeten overzetten op een kleiner vat. Het risico op overstroming was zeer reëel. Na een paar weken in het rijpingsvat kan hij gebotteld worden. De bosvruchtenmede blijft Sanguis Burgundiae heten. We hebben te veel protest van teleurgestelde mensen gekregen omtrent de naamswijziging naar Bosvruchtenmede. We zullen wel op het etiket verduidelijken dat het een bosvruchtenmede is.
Sanguis Burgundiae zal waarschijnlijk nog niet meteen te koop aangeboden worden. Hij moet normaliter nog even narijpen op fles.

Sanguis Burgundiae 2016
Sanguis Burgundiae 2016

It has been quite some time since we posted anything on this website. The reason behind that is a bout of Cholera light (aka stomach flu plus) swiftly followed by what best can best be described as the Pneumonic Plague.

This doesn’t mean that we did nothing in the brewery. A short review of what happened this week:

The Blacksmith’s Grand Reserve

If all goes well we should see the delivery of a pallet of empty bottles today. We can soon start to finally bottle The Blacksmith’s Grand Reserve.
For the sake of a clear visual distinction between The Blacksmith’s Reserve and Grand Reserve, we’ll be bottling in Bourgogne style bottles instead of in Bordeaux style ones.

Grand Cru

The Blacksmith’s Grand Cru is almost where it has to be, fermentation wise. Later this week (probably tomorrow) it will be transferred to drop clear.

Session Mead

We started a test batch (60 liters) for a low alcohol (8,5% abv) mead. It’ll be a dry-ish mead to which we’ll add blackberries and raspberries. The session mead will be bottled in 33 cl longnecks and be bottle conditioned. This will result in a sparkling mead. On the bottom of the bottle there will be a thin layer of sediment.

Incus

The successor of our Carolus Terminatorius braggot will be named Incus. Incus is Latin for anvil. This braggot will have an abv of about 10%. The moment it is bottled we’ll start the next one: Malleus. You guessed it: Hammer. Incus should be dark blond, Malleus will be dark.

Sanguis Burgundiae 2017 – Multi berry mead

Yesterday (19 December) we transferred the Sanguis Burgundiae 2017 from the fermentation to the maturation vessel. There we added the fruits to the mead. The quantity of fruits has been seriously increased. So much so that I had to transfer a part of the mead to a smaller vessel. The risk of overflowing was clear and present. After a few weeks in the maturation vessel, we’ll be able to bottle it. The multi berry mead will still be named Sanguis Burgundiae. We had too many people complaining the fact that we were going to name it for what it is: Multi Berry Mead. We will, however, state on the label that it is a berry mead.
Most likely Sanguis Burgundiae 2017 will not be for sale right away. It’s expected that it will have to mature a bit more once bottled.

Carolus Terminatorius gaat op café.
Carolus Terminatorius is off to the pub

Gisteren hebben we een (aangenaam) kennismakingsgesprek gehad in het biercafé De Jordaan. Zij hebben meer dan 100 bieren op de kaart staan, waarvan enkele erg zeldzame. Gisteren bijvoorbeeld hebben we er kunnen genieten van een Lagunitas IPA. Van’t vat.

Dominique, de patron, heeft onze Carolus Terminatorius geproefd en was meteen laaiend enthousiast. Binnenkort komt er dus ook een mede (een hoppige braggot om precies te zijn) op de kaart van De Jordaan.

Voor de geïnteresseerden: De Jordaan, Boudewijnstraat 27, 2018 Antwerpen. Vlak bij “Den Bell”, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Label Carolus TerminatoriusYesterday we had a very pleasant conversation in the De Jordaan beer café. They have more than 100 beers on their menu, some of which are rather rare. Yesterday I had a Lagunitas IPA which they have on draft, for example.

Dominique, the bartender, tasted our Carolus Terminatorius and was very enthusiastic. Soon there will be a mead (a hoppy braggot, to be precise) on offer in De Jordaan.

For those who are interested: De Jordaan, Boudewijnstraat 27, 2018 Antwerp (near “Den Bell”). There are several tram and bus stops nearby.

Crand Cru in productie!
Grand Cru in Production

Enkele dagen geleden hebben we The Blacksmith’s Grand Cru I in productie genomen. We zullen langzaam een lijn van een aantal monoflorale medes opbouwen. De eerste van deze monoflorale Grand Cru’s is een mede op basis van citroenhoning. De gisting verloopt ondertussen vlot, zij het dat-wat een verassing- de pH nogal aan de lage kant zit. De proto mede wordt dus een beetje te zuur voor een gezonde gistkolonie. Gelukkig bestaan er middeltjes om dat op te lossen. En voor iedereen aan basische chemicaliën begint te denken: gewoon neerslagkalk of CaCO3 is afdoende, hoor.

Het is de bedoeling dat deze Grand Cru redelijk zoet blijft zodanig dat de honing een belangrijke stem blijft hebben in het aroma en de smaak. Er zullen nog een aantal zaken worden toegevoegd van het ogenblik de mede verhuist naar het tweede vat. Voornamelijk specerijen en citroenzest staan op de planning.

Grand Cru in volle gisting
Grand Cru in volle gisting // in full swing

A few days ago we started production of the Blacksmith’s Grand Cru I. We’re steadily building a line of monofloral meads.  The first of these monofloral Grand Crus is a lemon honey mead. The fermentation is in full swing, albeit somewhat on the low side of the pH scale. The proto-mead is becoming to acidic for a healthy yeast population. Luckily there are measures that can be taken. No not some nasty chemicals. Just chalk, or CaCO3, will do.

This mead is meant to be off sweet. That way the honey will still have a big part in the aroma and the flavor of the finished product. Of course we’ll add some more things once the mead is transferred to secondary. Spices and lemon zest spring to mind.

Moretum 2017 gebotteld!

We hebben er even op moeten wachten, maar 30 november is de Moretum van 2017 op fles geraakt. Dit artikeltje is dus wat later dan gewoonlijk. Dat is te danken aan een combinatie van druk-druk-druk en… buikgriep. We zijn deze week dus nog niet vaak in de buurt van de computer geraakt. Anyhoo. Voor diegenen die nog niet weten wat Moretum is: het is een pyment. Een mede die gemaakt wordt met druivensap en honing als basis. Wij voegen er nog een hele rist andere ingrediënten aan toe. Voornamelijk specerijen en bramen. Moretum is erg populair als aperitief maar is ook warm -eventueel met een extra stokje kaneel en een vrij te bepalen dosis rum- bijzonder te genieten.

Er waren (let op de onvoltooid verleden tijd) 60 flessen beschikbaar maar er is al een serieuze hap uit de stock genomen. Ik vrees dus dat we snel weer aan de productie moeten beginnen. Het leven van een brouwer is hard.

Moretum 23017 bottled
Morteum 2017

We had to wait a bit for it to happen, but on November the 30th the Moretum 2017 has been bottled.  This post appears a bit later than usual. That’s thanks to our busy schedule and… a particularly vicious case of the stomach flu. You can see why we haven’t had too much chance to go and sit in front of the computer this week. Anyhoo. For those who don’t know what Moretum is: it’s a pyment. A mead made with honey (evidently) and grape juice. We add a whole lot of other ingredients. Mainly spices and blackberries (the fruit. Not the phones.). Moretum is very popular as aperitif, but also as a mulled or heated mead. If you like you can add a stick of cinnamon and rum ad libitum.

We had (past tense here) 60 bottles in stock. A large part of said stock has already vanished. I’m afraid we’ll have to start up the production again real soon. A brewer’s life is a hard one.

Meug 2018

Op zaterdag 24 februari 2018 nemen we met The Blacksmith’s Meadery deel aan het Tastingfestival Meug.

Er zakken naast ons nog zo’n 40 nationale en internationale standhouders af naar het Antwerpse Zuiderpershuis om hun speciaaldranken te presenteren aan het publiek. Met een beetje geluk kunnen we een plaatsje in de oude smidse bemachtigen.

Zoals altijd staat bij Meug het verhaal achter de fles centraal en nodigen we makers uit die gepassioneerd kunnen vertellen over wat ze je schenken. De rode draad voor 2018 is nog meer dan vroeger interactiviteit tijdens het festival. Verwacht je aan uitdagingen, aparte tasting sessies en prikkels die je nog nooit ervaren hebt! Wedden dat we je tot het hoogste genot zullen drijven?

Meug Tastingfestival 2018

On Saturday, the 24th of Februari 2018 The Blacksmith’s Meadery will be participating in the Meug Tasting Festival in Antwerp.

There will be 40 something participating makers, both national and international. Every single one of them will present their specialty drinks to the public in the Zuiderpershuis. With a little luck we’ll be able to use the old blacksmithy to set up shop.

The Blacksmith’s Grand Reserve: Nog éven geduld…
The Blacksmith’s Grand Reserve: Almost there…

//English translation below

The Blacksmith’s Reserve is een laatste keer overgepompt. Deze keer om hem van de eik te halen. We hebben de gelegenheid uiteraard te baat genomen om hem nog eens te testen. De eik is duidelijk aanwezig in de mede maar zonder overheersend te zijn. De kleur is redelijk geweldig te noemen en in de smaakt steekt de honing prominent de kop op, zonder overdreven zoet te zijn. Voor de techneuten onder ons: de F.G. zit op 1.018. Vrij vertaald: er zit nog 4,6% restsuiker in de mede. Botteling volgt waarschijnlijk binnen een week of twee, als de mede volledig van de laatste overheveling bekomen is (en mijn flessen aangekomen zijn).

BSGR
The Blacksmith’s Grand Reserve

We transferred the Blacksmith’s Grand Reserve one last time. This time to get it off the oak. We -of course- took this opportunity to sample it once more. The oak is clearly present, without being overwhelming. The colour is just gorgeous and in the flavour profile the honey is prominently present. That said, it isn’t cloyingly sweet. For the technically inclined among us: the F.G. sits at 1.018. Therefore there should be some 4.6% residual sugar left in the mead. We’ll probably bottle in a week or two. The mead needs some time to recuperate from the transfer (and I need to order my bottles).

Experiment #1703: Update

Het experimentje loopt gesmeerd. De gist is zich een weg aan het vreten door de beschikbare suikers en scheidt daarbij braafjes CO2 en C2H6O uit. (Of koolstofdioxide en ethanol). Een week na het starten van het experiment bedraagt het abv al 9.75%. De pH was gezakt naar 2,96, dus dat hebben we moeten corrigeren. Gist gedijt perfect in een zuur medium, maar de pH zakt best niet onder 3,5. Gebeurt dat wel en wordt deze situatie niet gecorrigeerd zal de gist gaan stressen en een hele hoop ongewenste bijsmaken produceren.
Alle belangrijke eigenschappen van de proto mede zijn gemeten en waar nodig bijgesteld. De allerbelangrijkste eigenschap, de smaak, is uiteraard ook al even geëvalueerd. Laat het me zo stellen: ik ben er redelijk zeker van dat experiment #1703 erg snel het levenslicht zal zien als batch #1710.

experiment #1703
Experiment#1703. Flashback naar de chemielessen in het secundair onderwijs… // Flashback to the chemistry lessons in high school…

The experiment is going extremely well. The yeast is munching away at the available sugars and secretes CO2 en C2H6O (carbon dioxide and ethanol alcohol)  in an orderly fashion. A week after inoculation the abv is already at 9.75%. The pH level dropped to 2.96, so that had to be rectified. Yeast will thrive in an acidic environment, but pH shouldn’t drop below 3.5… Should this go unchecked, the yeast would stress and produce a plethora of unwanted off flavors.
All important aspects of this proto mead have been checked and action has been taken where needed. The most important aspect, taste, has evidently been evaluated too. Let me put it this way: I suspect Experiment #1703 will see the light of day very soon as batch #1710.

Moretum 2017

Zeer binnenkort zal er terug Moretum beschikbaar zijn. Vanwege het enorme succes was hij al een tijdje uitverkocht. Daarom hebben we hem nu in een grotere batch geproduceerd.
Even het geheugen opfrissen: Moretum is een pyment. The Blacksmith’s Meadery heeft een speciale band met dit drankje omdat het de eerste drank is die we ooit gefabriceerd hebben. In illo tempore (helemaal in 2008) maakten we hem -zoals de meeste hypocras- op basis van een bestaande rode wijn. Ondertussen zijn we een beetje geëvolueerd en maken we ook de wijn -in dit geval een pyment- sinds 2010 zelf.

De bramen en specerijen zijn al een tijdje toegevoegd en de Moretum staat al een behoorlijke periode te rijpen. Als alles een beetje meezit gaat hij volgende week al op fles. Binnenkort kan je hem dus weer in de webshop vinden.

Very soon we’ll see the release of the Moretum 2017. Due to it’s enormous succes it has been sold out for quite a while. Hence the decision to up the production scale a bit.
To jog the memory: Moretum is a pyment. A mead with grape juice as one of the main ingredients. The Blacksmith’s Meadery has kind of  a special bond to this beverage because it is the first one we ever produced. In illo tempore (back in 2008) we used a store bought red wine as it’s base. As is the case with many a hypocras these days. Along the way we evolved a bit and since 2010 we brew our own wine. In this case a pyment.

The blackberries and spices are already added to the base pyment and it has been maturing for quite a bit now. If all goes well, we will be botteling sometime next week. Very Soon it will be once again available in our web shop.