Mazer Cup International 2018 resultaat
Mazer Cup International Result

Niet geheel buiten verwachting hebben we op de Mazer Cup geen medaille behaald. We zijn ook niet met dat doel naar Denver getrokken. De Zwarte Bessen mede die we inschreven voor de competitie heeft evenwel een schitterend resultaat behaald. Maar als je het opneemt tegen de beste medemakers in de wereld is 90% nog niet goed genoeg. ­čśë
De ranking van de mede wordt omschreven als excellent/outstanding.

Ik vertrek maandag dus met een bijzonder goed gevoel terug naar huis, helemaal klaar om er weer in te vliegen in de brouwerij en met een shit-ton aan verse inspiratie. Hou je dus maar vast aan je bretellen. Er komen nieuwe medes aan.
Nu rest me enkel nog de vervelende taak om dadelijk de after-party bij te wonen en nog meer mede te proeven. Zucht.


So… We didn’t win a medal at the Mazer Cup International. This doesn’t really come as a shock as we didn’t set out to win one in the first place. The Black Currant Mead we entered in the competition did however perform above and beyond expectations. But when competing against the best mead makers in the world a 90% score doesn’t quite cut it. ­čśë

I return home a happy camper on Monday, ready to have at it again in  the brewery. I am returning with a shit-ton of new inspiration, so hold on to your socks. New meads will be coming soon. Now al that rests me to do is the arduous task to attend the after-party and sample more meads. Sigh.

Denver: Status update

Ondertussen, 4848 mijl of 7802 km van huis… schijnt de zon en is het aangenaam warm. De voor ons belangrijkste evenementen zijn al gepasseerd. Gisteren was er de wedstrijd voor commerci├źle mederijen en de Mead Mixer, waar een hele hoop mederijen hun medes voorstellen. Van de wedstijd weten we op dit moment nog niks. De zitting waar de prijzen worden uitgedeeld heeft vanavond om 19:00 lokale tijd (2:00 Belgische tijd, dus) plaats.
We zijn naar hier gekomen om een baseline vast te leggen; om te kijken hoe we gepositioneerd staan ten opzichte van andere mederijen, waaronder enkele van de hele grote jongens (en meisjes, uiteraard). De Mead Mixer noopt ons om de verwachtingen ietwat bij te stellen. Amerikanen lusten kennelijk wel een Belgische mede.

Nog interessanter zijn de gesprekken die hier ‘s avonds gevoerd worden op de afterparties onder medebrouwers. Dan komen ook de extreme gelimiteerde edities op tafel. Enfin. Stof met hopen om over na te denken, een serieus naar boven bijgesteld beeld van onze eigen mederij, en een jetlag die ondertussen plaats geruimd heeft voor een chronisch slaaptekort. *grijns*

Afterparty na de Mead Mixer // At the after party post Mead Mixer

In the mean time, 4848 miles or 7802,1 km from home… we have sunny weather and very┬ánice temperatures. The most important events for us have already passed. Yesterday there was the competition for professional mead makers and right after that the Mead Mixer. During this event mead makers showcase their product to the public. We still know nothing about the competition. The results will be made available around 19:00 local time (so 2:00 Belgian time).
We came to Denver to establish a base line; to check how we compare with other meaderies. Last night’s Mead Mixer forces us to rethink that statement.┬á The American people seem to really like Belgian mead.

Even more interesting are the conversations during the after parties which are held every night amongst mead makers. That’s where the limited edition meads are put on the table. So. A lot to process and a jetlag that moved over for a chronic sleep deprivation. *grin*

Bestellingen tijdens MCI
Orders during MCI

Deze week zit the Blacksmith in Denver, CO voor de International Mazer Cup 2018. Ik ben terug op 21 maart. Bestellingen die geplaatst worden tussen vandaag en 22 maart zullen dus met een beetje vertraging worden uitgestuurd. Op 23 maart gaat ALLES de post op.

This week the Blacksmith is in Denver, CO for the International Mazer Cup 2018. I’ll be back on March 21. Orders placed between today and March 22 will be sent out with a little delay. March 23 everything WILL be sent out.

Incus is op voorraad
Incus is in stock

Onze eerste braggot uit de Blacksmith-lijn is klaar en op voorraad. Incus -aambeeld in het Latijn- is een stevige Belgian Golden Strong Ale geworden van zo’n 12% alcoholvolume. Geen doordrinkertje, dus. Dankzij de ietwat zoete afdronk en de duidelijk aanwezige honingaroma’s in de neus kan je niet ontkennen dat Incus een honingbier is. Hij heeft een aangenaam hoppig karakter. Niet IPA hoppig, uiteraard. -Waarmee we uiteraard niet gezegd willen hebben dat er iets mis zou zijn met IPA’s. Ik ben GEK op IPA. Maar te veel hop zou het honingkarater volledig overweldigen. De hoppen die we gebruikt hebben zijn Equinox en Golding. Ze staan garant voor een subtiele bitterheid en-omdat we ook gedryhopt hebben- prachtig gebalanceerde hop aroma’s.

Incus ontwikkelt een mooie schuimkraag die evenwel niet erg lang houdt. Dit heeft te maken met het aandeel honing in de vergistbare suikers.

Or first braggot in the Blacksmith line is ready.┬á Incus -anvil in Latin- could be categorized als a Belgian Golden Strong Ale with an abv of about 12%. It’s not your everyday lager, evidently. Thanks to the slightly sweet aftertaste and distinctive honey aromas in the nose you can’t miss the fact that Incus is a honey beer. Incus’ character can be described as pleasantly hoppy. Not IPA hoppy, of course -for the record: I LOVE IPA’s but too much hop would easily overpower the honey character. The hops used are Equinox and Goldings. They impart a subtle bitterness and, because we dryhopped as well, beautifully developed hop aromas.

Incus will develop a nice head, but because of the amount of honey in the fermentable sugars, it won’t keep very long.

Nobilis and Imperatoris and Malleus, oh my…

Afgelopen weekend zijn we nauwelijks uit de brouwerij geraakt. Er is dus een hele hoop werk verzet, en er staat nog veel meer te gebeuren. De Sanguis Nobilis zit nu officieel in de laatste rechte lijn. Hij is overgepompt van het klaringsvat naar het rijpingsvat, waar de frambozen eraan zijn toegevoegd. Nu is het kwestie van de zwaartekracht zijn werk te laten doen en de deeltjes die nog in suspensie zitten te laten precipiteren. Als alles goed gaat kan de Nobilis gebotteld worden zo gauw ik terug ben uit de States. Dat is ook het moment waarop we een nieuwe batch Aqua Diabolica gaan opzetten.

Sanguis Imperatoris bubbelt intussen rustig verder. We hebben enkel de pH een beetje moeten optrekken (2.6 is niet erg bevorderlijk voor de gist). We hebben dus 80g CaCO3 toegevoegd om de pH terug naar een ietwat comfortabelere 3.5 te krijgen

Malleus

Verder is er zaterdag -eindelijk- een start gemaakt met de Malleus. Het donkere broertje van de Incus braggot. Deze mede draait op mout (gerst en tarwe) en honing. De hop die we gebruiken is een Aurora die mee gekookt is (voor de bitterheid). Hij zal ook gebruikt worden om op het einde van het gistingsproces te dryhoppen (voor de aroma’s). Er is ook een specerijenmix mee gekookt: onder andere koriander, allspice, vlierbloesem, Ceylonkaneel en anijs. Deze week wordt de honing toegevoegd. Die hebben we uiteraard niet meegekookt. Waarom voegen we de honing pas na een aantal dagen toe? Als we de wort compleet met de honing zouden aanmaken, bestaat de kans dat de gist in suiker-shock gaat en de fermentatie stilvalt voor ze goed en wel op gang gekomen is.

Als alles naar wens verloopt zou Malleus een redelijk bittere braggot moeten worden met een warme, ietwat zoete afdronk. zijn volume alcohol zal ook eerder respectabel zijn. We mikken op ongeveer 9%.

Malleus
Malleus in wording // Preparing the Malleus

Last weekend we barely left the brewery. We’ve accomplished a great many tasks, but there’s still a lot to be done. Sanguis Nobilis is in the last straight line to the finish. It has been transferred from the clearing vessel to the maturing vessel. At the same time the raspberries have been added. Now we sit back and let gravity work it’s magic to drop the last particles out of suspension. If all goes well we can bottle Nobilis as soon as I’m back from the States. That’s when we’ll start a new batch of Aqua Diabolica as well.

Sanguis Imperatoris, in the mean time, is steadily bubbling along. We just had to up the pH a bit (2.6 isn’t really comfy for the yeast). So we added 80g of CaCO3 to bring it back up to a nice 3.5.

Malleus

Satursay we -finally- started work on Malleus. The darker brother of our Incus Braggot. This mead runs on malt (barley and wheat) and honey. The hops used is an Aurora. It has been added to the boil as a bittering agent, but we’ll use it to dryhop as well at the end of the fermentation (for the aroma). We also added a spice mix to the boil: amongst others it consist of coriander, allspice, elderflower, cinnamon (ceylon) and anise. Later this week we’ll add the honey. Why that late? If we were to add it to the wort from the start we would risk the yeast going in shugar-shok. Thus halting the fermentation before it even started.

We expect Malleus to come out as a reasonably bitter braggot with a somewhat sweet aftertaste. It’s abv should be quite respectable at Ôëł9%.

Incus: test #1

Gisterenavond hebben we het eerste flesje Incus opengetrokken. Het doel hiervan was om te kijken of de hoeveelheid CO2 na twee weken hergisten op fles al voldoende was toegenomen. Ja dus. Momenteel is Incus heerlijk parelend met een mooie schuimkraag. Hij is nog wat aan de zoetige kant, maar die suiker zal door de gist ng in een klein beetje extra alcohol en een hoop CO2 omgezet worden. Binnen een week of zes is hij dan echt helemaal klaar.

Incus Test #1
Incus test #1

Yesterday evening we openend the first bottle of Incus to check whether the desired CO2 level had been reached after two weeks of bottle conditioning. So: yes. At the moment Incus is still a bit sweet. No problem though, that residual sugar will be gobbled up by the yeast to produce slightly more alcohol and some more CO2. In 6 weeks (give or take) Incus will finally be ready.

MEUG 2018

Ons eerste grote evenement voor 2018 zit erop. Op 24 februari was the Blacksmith’s Meadery te gast op MEUG, het grote tasting festival in het Zuiderpershuis te Antwerpen. We hebben er een heleboel interessante mensen leren kennen, en hoop geweldige bieren geproefd en een paar veelbelovende contacten gelegd. Veel kunnen we er nog niet over kwijt, maar ik kan al wel zeggen dat er een grote mogelijkheid is dat we een collaboration brew gaan doen met een andere brouwerij. Later meer hierover.

Our first big event for 2018 has come and gone. On February 24th the Blacksmith’s Meadery was present at MEUG, the big tasting festival at the zuiderpershuis in Antwerp. We met a whole lot of interesting people, tasted even more exquisite brews and made a few promising contacts. We can’t tell you very much at this stage, but one small thing we can already reveal. There is a distinct possibility we’re going to do a collaboration brew with another brewery. More info on this later.

Sanguis Burgundiae terug op voorraad
Sanguis Burgundiae back in stock

//English translation below

Sanguis Burgundiae is terug op voorraad. We hebben er net 120 liter van gebotteld. Voor wie het niet meer weet (of wie de mede nog niet kende): even het geheugen opfrissen. Sanguis Burgundiae is de eerste mede in onze “bloedlijn”. Het gaat om een Melomel met toegevoegde gemengde bosvruchten. Voornamelijk bramen, frambozen, rode- en zwarte bessen en aardbeien.
Sanguis Burgundiae heeft een alcoholgehalte van om en bij de 12% en is off sweet. T.t.z.: een beetje zoeter dan halfdroog.
Op het etiket staat de slag bij Grandson uit 1476 afgebeeld. Deze slag luidde het einde van de Bourgondische suprematie in onze contreien in. Het Bourgondische leger ging op de loop voor de Zwitsers. Twee slagen later (Morat -1476┬á en Nancy -1477) sneuvelt Karel de Stoute, Hertog van Bourgondi├ź door een goedgeplaatste mep van een Zwitserse hellebaardier.

Sanguis Burgundiae is back in stock. We’ve just bottled 120 liters of it. For those who don’t remember (or never had this mead): let’s jog the memory.┬á Sanguis Burgundiae is the first mead in the “bloodline”. It’s a Melomel with added berries. Mostly blackberries, raspberries red an black currants and strawberries.
Sanguis Burgundiae has an abv of about 12% and is off sweet. A little sweeter than demi sec.
On the label you can see the battle of Grandson from 1476. This battle was the beginning of the end for the Burgundian supremacy in our region. The Burgundian army went on a flat rout before the Swiss. Two battles later (Morat – 1476 and Nancy – 1477) the Burgundian duke, Charles the Bold, fell at the hands of a Swiss halberdier.

Incus: Gebotteld
Incus: Bottled

//English translation below

Onze jongste braggot, Incus (aambeeld in het Latijn) is afgelopen weekend gebotteld. We hebben longneck flesjes van 33cl gebruikt. Hij moet nu nog even narijpen op fles, om voldoende CO2 te ontwikkelen bij de hergisting. Binnen een week of 6 zou hij in principe helemaal af moeten zijn. Jullie zien hem wel in de shop verschijnen.

Dit weekend beginnen we aan zijn broertje, Malleus

Incus is een blonde, ongefilterde braggot, wat maakt dat hij een klein beetje hazy is op dit ogenblik. Na de hergisting zal hij een heel pak helderder zijn.
Op het etiket staat nu 9% vol. Pas op 26 februari zullen we het alcoholgehalte precies kunnen bepalen. Waarschijnlijk gaat het een stukje hoger liggen (we mikten op 11%).

Our newest braggot, Incus (Latin for anvil) has been bottled last weekend. We used 33cl longneck bottles. Now It’s aging and undergoing a secondary fermentation, in order to develop sufficient CO2 levels. In about 6 weeks Incus should be ready. You’ll see it pop up in the shop.

Next weekend we start the production of it’s brother, Malleus.

Incus is a blond, non filtered braggot. This results in a slight haziness. After it’s secondary fermentation it will be a lot clearer.
The label say 9% abv. Only on February 26th we’ll be sure of this. It will likely be a bit higher. We aimed for 11%.

Sanguis Nobilis in productie
Sanguis Nobilis in production

//English Translation below.

Afgelopen weekend hebben we de Sanguis Nobilis in productie genomen. Net zoals de Sanguis Burgundiae is dit een Melomel uit onze bloed-lijn. Dit is een lijn van bessenmedes.1 Nobilis is een frambozenmede. Zoals je ongetwijfeld al zag in onze vorige post, zal eer een meer dan behoorlijke dosis framboos worden toegevoegd. 30 liter op een vat van 120 liter.

Voor de Sanguis Nobilis werken we met een nieuwe gistsoort. Onze go-to gist tot op heden was een Sauterne gist. Momenteel gebruiken we een C├┤tes du Rhone variant. Deze zou garant moeten staan voor een stevig mondgevoel en een accentuering van het fruitkarakter van de mede.


1
Sanguis Burgundiae: Bosvruchten
Sanguis Nobilis: Frambozen
Sanguis Regis: Bramen
Sanguis Imperatoris: Zwarte Bessen

Last weekend we started production on the Sanguis Nobilis. It is, just like the Sanguis Burgundiae, a melomel from our blood-line. This is a series of berry meads.1 Nobilis is raspberry mead. As you have undoubtedly already seen in our previous post, we’ll be using a more than decent dose of raspberries. 30 liters in a 120 liter vat.

Our Sanguis Nobilis is the first mead in which we’ll be using a new yeast strain. Until now our go-to yeast was a Sauternes strain. This time we’re using a C├┤tes du Rhone variant. This strain should impart a firm mouthfeel and accentuate the fruit character in the mead.


1
Sanguis Burgundiae: Mixed berries
Sanguis Nobilis: Raspberries
Sanguis Regis: Blackberries
Sanguis Imperatoris: Black currants