Look who’s back!

Vanaf vandaag zijn zowel de Incus als The Blacksmith’s Grand Reserve terug in de webshop te verkrijgen. Beiden hebben een beetje een verschillend profiel ten opzichte van de vorige editie. Voor de Incus hebben we be  de hopsoorten gewijzigd. De vorige editie draaide op Equinox en Golding, de huidige op Citra en Mandarina Bavaria. The Blacksmith’s Grand Reserve heeft nog een extra 10 kg honing op een 120 liter vat gekregen. Hij bevat nu 60 kg op 120 liter.

As of today both Incus as The Blacksmith’s Grand Reserve are available again in our webshop. They both have a slightly different profile compared to the previous edition. Incus’ hops have been changed. Instead of  Equinox and Golding we used Citra and Mandarina Bavaria. The Blacksmith’s Grand Reserve had an extra 10 kg of honey added to its 120 liter vat. The honey content is now 60 kgs for 120 liters..


Nieuwslawine // News avalanche

Original Sin – Pecatum Originale

Gisteren hebben we een partij geweldig appelsap gescoord voor onze volgende cyser. Het is geperst uit vijf verschillende oude appelsoorten en heeft een heerlijke zuur- zoet- bitter balans. Omdat we het met extra honing gaan vergisten (vandaar dat het een cyser wordt en geen cider) gaan we de zoetheid toch een beetje moeten uitbalanceren. Daarvoor hebben we ook nog een bootlading kweeperen waarmee we de mede zullen afwerken. Appels en kweeperen. Dat roept om een naam die te maken heeft met de (dun-dun-duuuuhn) erfzonde. Vandaar dat de werktitel van deze mede Original Sin is.

Botteling Grand Reserve

Vanavond wordt The Blacksmith’s Grand Reserve gebotteld. Er zijn al twee flessen mee gegaan naar de EMMA conference in Poznan waar ze erg goed onthaald werden. Vandaag worden de ca. 140 andere flessen ook afgevuld.
De labels zijn al binnen, dus alles kan snel vooruit gaan.

Incus II

Gisteren is het eerste flesje Incus II opengegaan. Hij werd door een -redelijk- onafhankelijk testpannel gekeurd en goed bevonden. We bestellen dus vandaag of morgen nog de labels zodat we hem begin december aan de webshop kunnen toevoegen.

Aqua Diabolica en Moretum

De twee recentste batches, Aqua Diabolica – onze habaneromede – en Moretum zijn ondertussen al even volledig uitgegist. Wanneer de bottelfrenzy in de mederij over is, kunnen we ze overzetten op hun rijpingsvaten. Van het ogenblijk dat gebeurd is, moeten we nog een maandje wachten en dan kunnen ze ook op fles.

<Joey>Mmmm… Applejuice… </Joey>

Incus II. In a friggin #Frela glas

Original Sin – Pecatum Originale

Yesterday we’ve secured a batch of wonderful applejuice for our next cyser. It was made by pressing 5 ancient apple varieties and the sweet-acid-bitterness balance is right on point. Because we’ll be adding quite some honey before the fermentation we’ll have to adjust the acidity a bit. What better way to do that than with quinces? Apple and quice. That just screams to be named in connection with the (dun-dun-duuuuhn) Original Sin*. Hence the working title of this mead.

*Yes, we’re aware of Tugwell Creek Farm’s Original Sin Cyser. We contacted them to ask if they would mind terribly if we made a similar cyser on the other side of the Atlantic.

Botteling Grand Reserve

Tonight we’ll be bottling the Blacksmith’s Grand Reserve. Two bottles got kidnapped to the EMMA conference in Poznan. They were very well received. Today we’ll fill the remaining 140-ish bottles.Vanavond wordt The Blacksmith’s Grand Reserve gebotteld. The labels are already printed, so from here on pout things will go swiftly.

Incus II

Yesterday we’ve opened the very first bottle of Incus II. It got sampeled by a -nearly- unbiased testing panel and awarded the seal of approval. Later today or tomorrow we’ll order the labels and the first week of december it will appear in the webshop.

Aqua Diabolica en Moretum

Our two most recent batches, Aqua Diabolica – a habaneromede – and Moretum have completetd their fermentation a few weeks ago. When the bottling frenzy in the meadery is over we’ll be able to put the in their maturing vessels. Once that’s happened we have to wait a month and they’ll be ready to be bottled as well.


** Yule Mead **

Vandaag wordt de Yule Mead gebotteld. Zoals al eerder aangekondigd gaat het om 37,5 cl flesjes. Een derde van de flesjes gaat naar de imker die de honing geleverd heeft en de rest zal voornamelijk op evenementen in het Antwerpse verdeeld worden. Er zijn in het totaal 100 flesjes voor verkoop beschikbaar en een twintigtal zijn al gereserveerd.

De mede zelf is een bochet; een mede op basis van gecarameliseerde honing. Dit heeft een caramel- en marshmallownoot in de smaak als resultaat met op het einde nog een verassend bittertje. De Yule Mead heeft gerijpt op gedroogde vijgen, dadels, abrikozen, pruimen, rozijnen, kaneel, gember, kruidnagel en sinaasappelzest.

Today we’ll be bottling the Yule Mead. As stated before: it will be bottled in 37.5 cl bottles. A third of the bottles will be gioven to the beekeeper that provided the honey. The rest of it will mainly be sold on events in the Antwerp region. In total we’ll have about 100 bottles available of which some twenty are already reserved.

This mead is a bochet. A mead made with caramelised honey. Because of this there are clearly recognisable carmel and marshmallow notes with a surprising little bitter note in the aftertaste. The Yule Mead has aged on dried figs, dates, apricots, plums, raisins, cinamon, ginger, cloves and orange zest.


EMMA 2018

De eerste officiële meeting van de European Mead Makers Association is achter de rug. We hebben eindelijk een heleboel gezichten die we enkle van op een schermpje kenden in levende lijve kunnen ontmoeten. Naast het uitwisselen van ideeën en informatie zijn er een heleboel nieuwe contacten gelegd en vriendschappen gesmeed. Het proeven van de verschillende medes heeft ook weer een hoop extra inspiratie opgeleverd.  Ik ben absoluut kapot maar bijzonder gelukkig dat we drie dagen in Poznan hebben kunnen doorbrengen.

Volgende week gaan we toch enige dietaire aanpassingen moeten doorvoeren. Ik vrees dat ik een periode op slaatjes en water zal moeten overleven. Ik kan me namelijk niet van de indruk ontdoen dat mijn equator bij het vertrek een kleinere straal had dan vandaag. De Poolse keuken is bijzonder lekker maar niet meteen de meest lichte.

The first official meeting of the European Mead Makers Association is over. Finally I’ve met some of the faces I only knew from a screen. Besides exchanging ideas, opinions and information we’ve added a lot of contacts and new friendships were formed. The sampling of each others meads resulted (as per usual) in a boatload of fresh inspiration. I’m absolutely exhausted and extremely happy that I got to spend the last three days in Poznan. 

I’m afraid that next week I’ll have to implement certain dietary changes. A period of sustaining myself with salads and water looms on the horizon. I can’t seem to shake the impression that my equator was somewhat smaller in diameter than today. Polish cuisine is beyond delicious but one can hadly call it light.

2.

Twee jaar alweer… Op 6 november 2016 hebben we The Blacksmith’s Meadery opgericht. Ondertussen zijn we dus twee jaar verder. We hebben in die twee jaar al heel wat gerealiseerd en er zit nog veel meer in de pijplijn. Er zijn een aantal zaken waar we nog niet al te veel over kunnen uitweiden maar nog voor onze derde verjaardag gaan er weer heel wat veranderingen en spannende dingen gebeurd zijn.

Wat we al wel kunnen vertellen is dat er volgende week een aantal nieuwe batches gebotteld zullen worden. The Blacksmith’s Grand  Reserve is klaar en staat te bekomen van zijn laatste transfer naar het bottelvat. Ook de Yule Mead staat te popelen om op fles gezet te worden. Hiervan zullen een 100 flesjes van 37,5 cl beschikbaar zijn. De 50 overige zijn voor Miel du Ciel uit Mortsel die de honing voor deze mede geleverd hebben.

De Moretum en Aqua Diabolica zijn volledig uitgegist. Zij worden in de loop van volgende week van hun extra ingrediënten voorzien. Beide medes zullen overigens deelnemen aan de Mazer Cup International in Denver in maart 2019.

Op 23 november wordt het eerste flesje Incus II geopend. Als hij voldoende hergist is, wordt hij meteen aan de webshop toegevoegd.

Two years alreday. Time flies like an arrow. On November 6th 2016 we officialy founded The Blacksmith’s Meadery . The past two years we acomplished some great things and there’s a lot more in the pipeline. We can’t elaborate on certain things as of yet, but rest assured that come our third birthday some major changes and amazing stuff will have happened.

What we can tell you about is that next week we’ll be bottling some new batches. The Blacksmith’s Grand Reserve is ready. For now it’s relaxing in the bottling vat. The Yule Mead also is anxious to get bottled. We’ll be releasing 100 37,5 cl bottles. The 50 other bottles in the batch are for Miel du Ciel, the beekeeper that provided the honey for this batch.

Moretum and Aqua Diabolica are completely done fermenting. (For the technical people among us: they both are at 0.997). Sometime next week they will have their other ingredients added. Both meads will be competing in the Mazer Cup International in Denver, March 2019.

November 23rd we’ll be opening the very first bottle of Incus II. If the carbonation level is sufficient it will be added to the webshop immediately.

Work, work, work…

Beetje moe, toch wel…

Het is me het weekend al wel geweest… Gisterennamiddag hebben we Incus van het rijpingsvat overgezet op het bottelvat, geprimed met de benodigde hoeveelheid bottelsuiker en in één vloeiende beweging ook op fles gezet. Het recept is ten opzichte van Incus I een klein beetje gewijzigd. De hoppen zijn namelijk veranderd. Incus II draait op Citra en Mandarina Bavaria om het lichte citruskarakter van de gebruikte honing extra in de verf te zetten. Hij werd gebotteld op zwarte longneck flesjes van 33 cl. Nu moet er nog een paar weken hergist worden op fles en dan komen er 360 flesjes beschikbaar.

The Blacksmith’s Grand Reserve

Versie 2018 is zonet overgepompt. Hij mag nu zijn laatste gistcellen laten vallen. Als dat voldoende gebeurd is, kunnen we filteren en bottelen. Wie editie 2017 van deze mede geproefd heeft zal merken dat versie 2018 een heel pak zoeter is. Nog steeds droger dan een heleboel andere commercieel verkrijgbare medes maar erg zoet naar onze gewoonte. Er was vraag (redelijk luide vraag, overigens) naar een zoetere klassieke mede en jullie kennen het adagium: U vraagt, wij brouwen. Voor liefhebbers van de drogere variant: geen paniek die wordt begin volgende week opgezet.

Yule Mead

Ook de Yule Mead werd zonet overgepompt. De basismede is een droge (gortdroog, mag ik wel zeggen) bochet. Dit is een mede waarvoor gecarameliseerde honing werd gebruikt. We hebben er net de specerijen en vruchtenmengeling mee opgezet. Deze stond al een paar maanden te trekken en is nu helemaal à point. We moeten nog kijken in hoeverre de Yule Mead nog moet worden bijgezoet want een droge mede voor aan de open haard met kerst? Naaaaah. 

sdr

A bit exhausted I’m afraid.

What a weekend it’s been so far. Yesterday afternoon we’ve transferred Incus II from the maturing vessel to the bottling vat, primed it with the necessary amount of bottling sugar and put it in bottles.  The recipe has changed a bit in comparison with Incus I. We tweaked the hops a bit. Incus II has been hopped with Citra and Mandarina Bavaria to showcase the light citrus character from the honey. We’ve bottled it in black 33 cl longnecks. It has to referment in the bottles for a few weeks now. When that’s all done there will be 360 bottles available.

The Blacksmith’s Grand Reserve

Edition 2018 was just transferred. It has to precipitate it’s last yeast cells. When it’s clear enough we will filter and bottle. Those among you who tasted the 2017 edition will notice that version 2018 is a fair bit sweeter. Still dryer than some other commercially available meads, mind you, but rather sweet for something we brewed. There was demand (vocal demand) for a sweeter traditional mead. And as always: you ask, I brew. For the fans of the dryer version: don’t sweat it. It will be started next week.

Yule Mead

Our Yule Mead also got transferred. The base mead is a dry (bone dry, I might add) bochet. This is a mead made with caramelised honey. We added the spices and fruit mix while transferring. It had been steeping for a few months and was now completely à point. We’ll have to look how far we’ll backsweeten the Yule Mead because a dry mead in front of the open fire at Christmas? Naaaah.

Yup. Still alive.

Het is weer een tijdje geleden dat er nog een post verscheen op de website. Zij die mij kennen weten dat dat over het algemeen goed nieuws is. Het is druk in de brouwerij en dat wil zeggen dat er binnenkort weer van alle lekkers beschikbaar komt. The Blacksmith’s Grand Reserve is officieel klaar. Hij moet nog een  beetje uitklaren maar daar gaan we wat bij helpen. Volgende week wordt hij nog eens overgepompt, dan gefilterd en dan de fles in. Botteling is nog steeds voorzien tegen half November. Mooi op schema.

Aqua Diabolica en Moretum

Er werden ondertussen ook twee nieuwe batches opgezet. Aqua Diabolica, onze Habanero mede en Moretum. Deze laatste is onze signature pyment. Beide batches hebben een volume van 120 liter. Aqua Diabolica werd op 17 oktober opgezet en is ondertussen al bijna halverwege zijn vergisting. De Moretum is pas twee dagen later geboren maar heeft zijn broer al ingehaald en voorbijgestoken. Hij is nu zo goed als droog. Volgende week voegen we de bramen, rozenblaadjes en specerijen toe.

Geloof het of niet. Deze Chaos spawnling wordt een delicate Moretum
Believe it or not. This Chaos spawnling will become the most delicate Moretum

Oh, nee! O2!

Of: Avonturen op de keldertrap.

Een gezonde gistcultuut heeft in het begin van zijn fermentatiecyclus behoorlijk wat zuurstof nodig. Hiermee kunnen de cellen aan de slag om sterolen en lipiden te maken om stevige celwanden te bouwen. Sinds een tijdje voegen we dus ook pure zuurstof aan de most toe. Normaal gezien zouden we een tank van 27 liter @ 200 bar nemen, maar die waren bij de leverancier helaas uitgeput. Het is dus een tank van 45 liter geworden. Een kreng van 70 kilo. Op een of andere manier hebben we ze toch op haar plaats gekregen en hebben we nu O2 voor het komende decennium.

The O2 Arena.

It has been a while since we last posted on the website. The people that know me are generally aware that most of the time this is a good thing. It means that we’re busy in  the meadery and that soon there will be new stuff coming out. The Blacksmith’s Grand Reserve is officially ready. It still has to clear a bit but we’ll help it along. Tonight it gets transferred to a new vessel and later on we’ll filter it. Bottling is planned for mid november. Right on schedule.

Aqua Diabolica and Moretum

In the meantime we started two new batches. Aqua Diabolica, our Habanero mead and Moretum. This last mead is our signature pyment. Both batches ahve a volume of 120 liters. Aqua Diabolica was started on October 17th and is past the halfway point. Moretum was born two days later but has caught up and overtaken it’s sibling. It is now almost dry. Next week we’ll be adding the blackberries, rose petals and spices.

What to do with O2?

Or: Adventures on the stairs.

A healthy yeast culture needs a lot of oxygen during the first stages of it’s fermentation cycle. It uses the oxygen to create lipids and sterols to build stronger cell walls. We’ve been adding pure oxygen to the must for a while now. Normally we’d buy a 27 liter/200 bar (2900 psi) tank, but they were sold out.  We had to bring a 45 liter tank back home. That’s a she-dog of 70 kilos. One way or antoher we’ve managed to lug said monster down the cellar stairs without breaking our neck. Also: we now have enough O2 for the next 10 years.

*TILT!* 0_°

Wie heeft er een shiny nieuw speeltje?

IK! Ik heb een shiny nieuw speeltje. Brouwgeekyness next level. Vanochtend lag er een Tilt wireless hydrometer1 op me te wachten. Ik heb er voorlopig maar ééntje besteld wegens toch wat prijzig en nog niet 100% zeker van de performantie van het ding. Als het doet wat de makers beloven, hoef ik -buiten voor het voederen van de gist en het voorzien van O2 de eerste dagen- de fermenter niet meer open te doen. Het ding werkt via bluetooth 4.0 en zou zelfs in RVS fermenters te gebruiken zijn. We zijn benieuwd.

1Een Hydrometer wordt gebruikt om het verloop van de gisting te volgen. Het meet het suikergehalte in de proto-mede waaruit dan weer het alcoholgehalte kan afgeleid worden.

Cool new high-tech. WOOT!

Who has a shiny new toy?

ME! I have a shiny new toy. Brew geekyness next level. This morning a Tilt wireless hydrometer was waiting for me. For now I ordered just the one, because rather pricy and not quite sure about it’s performance yet. If it does what the makers promised I won’t have to open my fermenter ever again during the brewing process (apart from feeding the yeast and supplying O2 during the first few days of fermentation). Tilt works using bluetooth 4.0 and would even be usable in Stainless Steel fermenters. Expectations. They are high.


Experiment #1803

Deze ochtend hebben we een kleine experimentele batch opgezet. Lang geleden dat het nog zó klein was, trouwens. Experimentele batches hebben tegenwoordig meestal een volume van 60 liter. #1803 is maar 4 liter groot. Een en ander heeft te maken met de prijs van de gebruikte honing. We maken namelijk een traditionele mede op basis van frambozenbloesemhoning. En die is stervensduur. #1803 wordt droogvergist en nadien met dezelfde honing bijgezoet. Voor de test beperken we ons tot een hydromel. Een mede met een laag alcoholgehalte van ongeveer 8%. Als alles naar tevredenheid verloopt wordt er een 120 liter batch opgezet die rond de 12% alcoholgehalte zal draaien.

Kijk hoe schattig… al die kleine recipiëntjes.
Look al all the cute little recipients…

This morning we started a small experimental batch. It has been a long time since we’ve made a batch this small, by the way. Experimental batches usually have a volume of about 60 liters / ~16 gallons. #1803 is only 4 liters / ~1 gallon. This has to do with the price of the honey we used. We’re making a traditional witch raspberry blossom honey and that is one expensive honey, let me tell you. #1803 will be fermented dry and subsequently backsweetened with the same honey. For the purpose of the test we’ll be making a  hydromel. A low alcohol mead of about 8% abv. If all goes well, we’ll be making a proper 120 liters / ~32 gallon batch of about 12% abv.