Sanguis Regis: bramen toegevoegd.
Sanguis Regis: Blackberries added.

Gisteren hebben we de beoogde vergistingsgraad van onze Sanguis Regis of bramenmede bereikt. We hebben dan ook de bramen -die op zichzelf ook al aan het vergisten waren- toegevoegd. Eigenlijk hebben we dus een bramenwijn toegevoegd aan een mede. Hoe cool is dat? De Sanguis Regis mag nu nog een weekje settelen en dan gaan we hem een eerste keer filteren en twee dagen later nog een tweede keer. Tegen eind volgende week zou hij dan klaar moeten zijn om te bottelen. Het is een iets zoetere mede, in tegenstelling tot zijn broertje, Sanguis Imperatoris, die aan de droge kant gaat zijn. S. Imperatoris wordt deze of begin volgende week overigens nog ergens op fles gezet.

Sanguis Regis
Sanguis Regis. Non filtered, Not cleared. 

Yesterday the Sanguis Regis or blackberry mead reached it’s desired level of fermentation. We added the blackberries -who had been fermenting on their own- to the base mead. So actually we added blackberry wine to a mead. How cool is that? Sanguis Regis is now allowed to settle for a week or so and after that it will get filtered a first time. A few days later we’ll hit it with the filter a second time. Come next weekend, it should be ready to bottle. Sanguis Regis is a bit sweeter than it’s brother, Sanguis Imperatoris. That mead, by the way, will be bottled sometime this or next week.

Sanguis Regis

Gisteren hebben we de Sanguis Regis in gang gezet. Dit is de vierde mede uit onze Sanguis-lijn. Sanguis Regis (of koninklijk bloed) zal een bramen melomel worden. Zoals alle medes in de Sanguis-lijn werd hij opgezet met 40 kg honing op een 120 liter vat. Als de mede klaar is, zal hij een abv van ongeveer 12% hebben.

MEL_SNGREG_2017
Sanguis Regis, 2017 label

Yesterday we started production on the Sanguis Regis mead. This is the 4th mead in our Sanguis-line. Sanguis Regis (or Royal Blood) will be a blackberry melomel. Like all meads in the Sanguis line it was put in a 120 liter vat with 40 kgs of honey. When the mead will be ready it will have an abv of about 12%

Post-De Quaye Werelt 2018

Zucht.

De Quaye Werelt is weeral voorbij. Da’s niet zo heel erg. Binnen 361 dagen is er alweer een nieuwe editie.
Wat erger is, is dat we weer terugkeren met een enorm, gapend gat in de stock. Op 18 flessen na is de volledige stock die we meegebracht hebben erdoor. We kunnen dus rustig stellen dat we goed bezig zijn. Vergeleken met vorige editie (die overigens ook een serieuze stockgerelateerde stress veroorzaakte) is ons klantenbestand geëxplodeerd. een heleboel nieuwe mensen hebben de weg naar The Blacksmith’s Meadery gevonden. We hebben daarenboven ook het enorme plezier gehad om een hele hoop vaste klanten aan onze stand te mogen begroeten.

Dan nu het slechte nieuws. We zouden graag een minuut stilte vragen voor de slachtoffers van deze editie van De Quaey Werelt. The Blacksmith’s Grand Reserve, Domienus (sic) Vobiscum en Incus zijn gesneuveld. De voorraad is volledig uitgeput. Van de Lemon² zijn er welgeteld nog 11 flessen over en van de Sanguis Burgundiae nog 24.

Gelukkig zijn Sanguis Nobilis en VeryBerry nog steeds genoeg voorradig wegens vorige week maar net gebotteld.

Beter nieuws dan. Deze week wordt de Sanguis Imperatoris gebotteld. Dit is de vernieuwde versie van onze zwartebessenmede. Hij zal nog steeds aan de droge kant zijn, maar ietsje zoeter dan de vorige editie. Er zitten ook bijna drie keer zoveel bessen in. We beginnen meteen ook aan de productie van Sanguis Regis, onze bramenmede, en aan een nieuwe batch The Blacksmith’s Grand Reserve. Incus II is dan weer een projectje dat we binnen twee weken opzetten.

Sigh. De Quaye Werelt has come and gone. No biggie. In exactly 361 days from now there is a next edition. What’s worse: we returned home with a huge (yuge?) gaping hole in our stock. Apart from 18 bottles we had to haul back home with us, our hole stock at the event has ‘vaporised’. I think we can safely say that we’re doing great. A whole bunch of new people have found the way to The Blacksmith’s Meadery . We also had the immense pleasure of seeing a lot of familiar faces from our regulars at our stand.

Now. For, the bad news. I’d like to ask for a minute of silence for the victims of De Quaye Werelt 2018. The Blacksmith’s Grand Reserve, Domienus (sic) Vobiscum and Incus didn’t make it. The stock is completely gone. We’ve got 11 bottles of Lemon² left and 24 of Sanguis Burgundiae.

Luckily we’ve got plenty of Sanguis Nobilis and VeryBerry left since they were only bottled last week.

On to the GOOD news. Next week we’ll be bottling our Sanguis Imperatoris, or v2.0 of our black currant mead. It’ll be on the dry side, but a little sweeter than v1.1. Also: the amount of berries has almost tripled. The new batch of The Blacksmith’s Grand Reserve and the Sanguis Regis will be started in the same week. Incus II is a project that we’ll put in motion in two weeks.

Klaar voor de Quaye Werelt.

Gisteren is er nog een heleboel bedrijvigheid geweest in de brouwerij. Er moest nog gelabeld en gebotteld worden. Om 1:00 deze ochtend was alles dan eindelijk klaar. Domienus (sic) Vobiscum is gelabeld en verpakt en de VeryBerry staat op fles. VeryBerry is een redelijk zoete, maar dankzij de bootlading bessen, behoorlijk frisse mede geworden.  Het is een Craft Mead, een mede dus met een lager percentage alcohol. Met zijn 8% is het een makkelijk doordrinkertje.

Wat brengen we mee naar De Quaeye Werelt? De allerlaatste flesjes Incus, de laatste flessen The Blacksmith’s Grand Reserve, Sanguis Burgundiae, Sanguis Nobilis, Lemon², Domienus (sic) Vobiscum en VeryBerry.

Domienus (sic) Vobiscum. De eerste van onze Big Meads
Domienus (sic) Vobiscum. The first of our Big Meads
Botteling en labelling van VeryBerry. Tolkien for scale.

Yesterday we had a flurry of activity down at the brewery. A lot of stuff still needed to be labeled an bottled. At about 1:00 AM everything was done. Domienus (sic) Vobiscum is labelled and packaged and VeryBerry is bottled, labelled and packaged as well. It’s a rather sweet mead with it’s sweetness nicely balanced by the tartness of the berries. VeryBerry is what we call a craft mead with a lower abv. At 8% it’s a very accessible mead that drinks away quite easy.

What will we bring to De Quaeye Werelt? The very last bottles of Incus, the last bottles of The Blacksmith’s Grand Reserve, Sanguis Burgundiae, Sanguis Nobilis, Lemon², Domienus (sic) Vobiscum and VeryBerry.