Sanguis Nobilis 2018

Volgende week wordt de Sanguis Nobilis op fles gezet. Dit is onze tweede mede in de Sanguis-lijn. Sanguis Burgundiae is een bosvruchten melomel, Sanguis Nobilis draait op frambozen. Hij is ietsje zoeter dan de S. Burgundiae en het fruitkarakter is iets meer uitgesproken.

De derde Sanguis mede is overigens volop in productie. Dit wordt de Sanguis Imperatoris, of: the mead previously know as Zwarte Bessenmede.

Next week we’ll bet bottling Sanguis Nobilis. This is our second mead in the Sanguis-line. Sanguis Burgundiae is a multy-berry melomel, Sanguis Nobilis runs on raspberries. It’s a bit sweeter than S. Burgundiae and the fruit character is a bit more outspoken.

The third Sanguis mead is already in production, by the way. It will be named Sanguis Imperatoris, or: The Mead Previously Known As Black Currant Mead.

Ondertussen komen de eerste MCI foto’s binnen
Meanwhile the first MCI photos arrive

Vandaag kregen we via Marek Łęczycki, een Poolse collega, de eerste foto’s van de Mazer Cup International 2018 door. Hier ziet u ondergetekende op de mead mixer, waar brouwers hun medes konden voorstellen aan het publiek en volop aan het jureren. Bonuspoints: mijn jury teamgenoot is Robert Ratliff, de auteur van een paar standaardwerken over mede. Good times were had.

MCI Mead Mixer 2018
MCI Mead Mixer 2018
Judging MCI 2018
Judging MCI 2018

Today Marek Łęczycki, a Polish colleague, sent us the first Mazer Cup International 2018 photo’s. You can see yours truly at the mead mixer where mead makers presented their meads. The second picture shows the Blacksmith in action whilst judging, together wit Robert Ratliff. He wrote several must-have books about mead. Good times were had.

Mazer Cup International 2018 resultaat
Mazer Cup International Result

Niet geheel buiten verwachting hebben we op de Mazer Cup geen medaille behaald. We zijn ook niet met dat doel naar Denver getrokken. De Zwarte Bessen mede die we inschreven voor de competitie heeft evenwel een schitterend resultaat behaald. Maar als je het opneemt tegen de beste medemakers in de wereld is 90% nog niet goed genoeg. 😉
De ranking van de mede wordt omschreven als excellent/outstanding.

Ik vertrek maandag dus met een bijzonder goed gevoel terug naar huis, helemaal klaar om er weer in te vliegen in de brouwerij en met een shit-ton aan verse inspiratie. Hou je dus maar vast aan je bretellen. Er komen nieuwe medes aan.
Nu rest me enkel nog de vervelende taak om dadelijk de after-party bij te wonen en nog meer mede te proeven. Zucht.


So… We didn’t win a medal at the Mazer Cup International. This doesn’t really come as a shock as we didn’t set out to win one in the first place. The Black Currant Mead we entered in the competition did however perform above and beyond expectations. But when competing against the best mead makers in the world a 90% score doesn’t quite cut it. 😉

I return home a happy camper on Monday, ready to have at it again in  the brewery. I am returning with a shit-ton of new inspiration, so hold on to your socks. New meads will be coming soon. Now al that rests me to do is the arduous task to attend the after-party and sample more meads. Sigh.

Denver: Status update

Ondertussen, 4848 mijl of 7802 km van huis… schijnt de zon en is het aangenaam warm. De voor ons belangrijkste evenementen zijn al gepasseerd. Gisteren was er de wedstrijd voor commerciële mederijen en de Mead Mixer, waar een hele hoop mederijen hun medes voorstellen. Van de wedstijd weten we op dit moment nog niks. De zitting waar de prijzen worden uitgedeeld heeft vanavond om 19:00 lokale tijd (2:00 Belgische tijd, dus) plaats.
We zijn naar hier gekomen om een baseline vast te leggen; om te kijken hoe we gepositioneerd staan ten opzichte van andere mederijen, waaronder enkele van de hele grote jongens (en meisjes, uiteraard). De Mead Mixer noopt ons om de verwachtingen ietwat bij te stellen. Amerikanen lusten kennelijk wel een Belgische mede.

Nog interessanter zijn de gesprekken die hier ’s avonds gevoerd worden op de afterparties onder medebrouwers. Dan komen ook de extreme gelimiteerde edities op tafel. Enfin. Stof met hopen om over na te denken, een serieus naar boven bijgesteld beeld van onze eigen mederij, en een jetlag die ondertussen plaats geruimd heeft voor een chronisch slaaptekort. *grijns*

Afterparty na de Mead Mixer // At the after party post Mead Mixer

In the mean time, 4848 miles or 7802,1 km from home… we have sunny weather and very nice temperatures. The most important events for us have already passed. Yesterday there was the competition for professional mead makers and right after that the Mead Mixer. During this event mead makers showcase their product to the public. We still know nothing about the competition. The results will be made available around 19:00 local time (so 2:00 Belgian time).
We came to Denver to establish a base line; to check how we compare with other meaderies. Last night’s Mead Mixer forces us to rethink that statement.  The American people seem to really like Belgian mead.

Even more interesting are the conversations during the after parties which are held every night amongst mead makers. That’s where the limited edition meads are put on the table. So. A lot to process and a jetlag that moved over for a chronic sleep deprivation. *grin*

Bestellingen tijdens MCI
Orders during MCI

Deze week zit the Blacksmith in Denver, CO voor de International Mazer Cup 2018. Ik ben terug op 21 maart. Bestellingen die geplaatst worden tussen vandaag en 22 maart zullen dus met een beetje vertraging worden uitgestuurd. Op 23 maart gaat ALLES de post op.

This week the Blacksmith is in Denver, CO for the International Mazer Cup 2018. I’ll be back on March 21. Orders placed between today and March 22 will be sent out with a little delay. March 23 everything WILL be sent out.

Incus is op voorraad
Incus is in stock

Onze eerste braggot uit de Blacksmith-lijn is klaar en op voorraad. Incus -aambeeld in het Latijn- is een stevige Belgian Golden Strong Ale geworden van zo’n 12% alcoholvolume. Geen doordrinkertje, dus. Dankzij de ietwat zoete afdronk en de duidelijk aanwezige honingaroma’s in de neus kan je niet ontkennen dat Incus een honingbier is. Hij heeft een aangenaam hoppig karakter. Niet IPA hoppig, uiteraard. -Waarmee we uiteraard niet gezegd willen hebben dat er iets mis zou zijn met IPA’s. Ik ben GEK op IPA. Maar te veel hop zou het honingkarater volledig overweldigen. De hoppen die we gebruikt hebben zijn Equinox en Golding. Ze staan garant voor een subtiele bitterheid en-omdat we ook gedryhopt hebben- prachtig gebalanceerde hop aroma’s.

Incus ontwikkelt een mooie schuimkraag die evenwel niet erg lang houdt. Dit heeft te maken met het aandeel honing in de vergistbare suikers.

Or first braggot in the Blacksmith line is ready.  Incus -anvil in Latin- could be categorized als a Belgian Golden Strong Ale with an abv of about 12%. It’s not your everyday lager, evidently. Thanks to the slightly sweet aftertaste and distinctive honey aromas in the nose you can’t miss the fact that Incus is a honey beer. Incus’ character can be described as pleasantly hoppy. Not IPA hoppy, of course -for the record: I LOVE IPA’s but too much hop would easily overpower the honey character. The hops used are Equinox and Goldings. They impart a subtle bitterness and, because we dryhopped as well, beautifully developed hop aromas.

Incus will develop a nice head, but because of the amount of honey in the fermentable sugars, it won’t keep very long.

Nobilis and Imperatoris and Malleus, oh my…

Afgelopen weekend zijn we nauwelijks uit de brouwerij geraakt. Er is dus een hele hoop werk verzet, en er staat nog veel meer te gebeuren. De Sanguis Nobilis zit nu officieel in de laatste rechte lijn. Hij is overgepompt van het klaringsvat naar het rijpingsvat, waar de frambozen eraan zijn toegevoegd. Nu is het kwestie van de zwaartekracht zijn werk te laten doen en de deeltjes die nog in suspensie zitten te laten precipiteren. Als alles goed gaat kan de Nobilis gebotteld worden zo gauw ik terug ben uit de States. Dat is ook het moment waarop we een nieuwe batch Aqua Diabolica gaan opzetten.

Sanguis Imperatoris bubbelt intussen rustig verder. We hebben enkel de pH een beetje moeten optrekken (2.6 is niet erg bevorderlijk voor de gist). We hebben dus 80g CaCO3 toegevoegd om de pH terug naar een ietwat comfortabelere 3.5 te krijgen

Malleus

Verder is er zaterdag -eindelijk- een start gemaakt met de Malleus. Het donkere broertje van de Incus braggot. Deze mede draait op mout (gerst en tarwe) en honing. De hop die we gebruiken is een Aurora die mee gekookt is (voor de bitterheid). Hij zal ook gebruikt worden om op het einde van het gistingsproces te dryhoppen (voor de aroma’s). Er is ook een specerijenmix mee gekookt: onder andere koriander, allspice, vlierbloesem, Ceylonkaneel en anijs. Deze week wordt de honing toegevoegd. Die hebben we uiteraard niet meegekookt. Waarom voegen we de honing pas na een aantal dagen toe? Als we de wort compleet met de honing zouden aanmaken, bestaat de kans dat de gist in suiker-shock gaat en de fermentatie stilvalt voor ze goed en wel op gang gekomen is.

Als alles naar wens verloopt zou Malleus een redelijk bittere braggot moeten worden met een warme, ietwat zoete afdronk. zijn volume alcohol zal ook eerder respectabel zijn. We mikken op ongeveer 9%.

Malleus
Malleus in wording // Preparing the Malleus

Last weekend we barely left the brewery. We’ve accomplished a great many tasks, but there’s still a lot to be done. Sanguis Nobilis is in the last straight line to the finish. It has been transferred from the clearing vessel to the maturing vessel. At the same time the raspberries have been added. Now we sit back and let gravity work it’s magic to drop the last particles out of suspension. If all goes well we can bottle Nobilis as soon as I’m back from the States. That’s when we’ll start a new batch of Aqua Diabolica as well.

Sanguis Imperatoris, in the mean time, is steadily bubbling along. We just had to up the pH a bit (2.6 isn’t really comfy for the yeast). So we added 80g of CaCO3 to bring it back up to a nice 3.5.

Malleus

Satursay we -finally- started work on Malleus. The darker brother of our Incus Braggot. This mead runs on malt (barley and wheat) and honey. The hops used is an Aurora. It has been added to the boil as a bittering agent, but we’ll use it to dryhop as well at the end of the fermentation (for the aroma). We also added a spice mix to the boil: amongst others it consist of coriander, allspice, elderflower, cinnamon (ceylon) and anise. Later this week we’ll add the honey. Why that late? If we were to add it to the wort from the start we would risk the yeast going in shugar-shok. Thus halting the fermentation before it even started.

We expect Malleus to come out as a reasonably bitter braggot with a somewhat sweet aftertaste. It’s abv should be quite respectable at 9%.