Wat is er de afgelopen week gebeurd?
What happened last week?

//English Translation below

Het is weer een tijdje wat rustiger geweest op deze website. Een en ander heeft te maken met een aanval van cholera light (aka buikgriep +) die meteen gevolgd werd door wat best kan beschreven worden als de longpest.

Dat wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten in de brouwerij. Een kort overzicht van wat er in de afgelopen week  aan werk verzet is.

The Blacksmith’s Grand Reserve

Als alles goed gaat, komt vandaag de pallet met flessen aan. We kunnen dan eindelijk van start gaan met het bottelen van The Blacksmith’s Grand Reserve. Om een duidelijk visueel onderscheid te maken met The Blacksmith’s Reserve, zal de Grand Reserve gebotteld worden in Bourgogneflessen in plaats van in Bordeauxflessen.

Grand Cru

The Blacksmith’s Grand Cru is bijna  waar hij moet zijn. Vandaag of morgen wordt hij overgepompt naar een nieuw vat om uit te klaren.

Session mede

We zijn bezig met een test batch (60 liter) voor een laag alcoholische (8,5%) mede. Het zal een eerder droge mede worden waaraan bramen en frambozen worden toegevoegd. Hij zal worden gebotteld op longneck flesjes van 33 cl en hergisten op fles. Op die manier krijgen we een sprankelende mede. Er zal daardoor een dun laagje sediment aanwezig zijn in de flesjes.

Incus

De opvolger van de Carolus Terminatorius zal Incus heten. Incus is latijn voor aambeeld. Deze braggot zal een alcoholpercentage van om en bij de 10% hebben. Van het moment >Incus gebotteld is, gaan we over tot de productie van de volgende braggot: Malleus. Je raadt het al: Hamer. Incus zou donkerblond moeten zijn, Malleus zal een donkere braggot worden.

Sanguis Burgundiae 2017 – Bosvruchtenmede

Gisteren (19 december) werd de Sanguis Burgundiae 2017 overgepompt van het gistings- naar het rijpingsvat. Daar werden de bosvruchten aan toegevoegd.  We hebben de hoeveelheid vruchten serieus opgedreven. Zo sterk zelfs, dat ik eerst een deeltje van het vat heb moeten overzetten op een kleiner vat. Het risico op overstroming was zeer reëel. Na een paar weken in het rijpingsvat kan hij gebotteld worden. De bosvruchtenmede blijft Sanguis Burgundiae heten. We hebben te veel protest van teleurgestelde mensen gekregen omtrent de naamswijziging naar Bosvruchtenmede. We zullen wel op het etiket verduidelijken dat het een bosvruchtenmede is.
Sanguis Burgundiae zal waarschijnlijk nog niet meteen te koop aangeboden worden. Hij moet normaliter nog even narijpen op fles.

Sanguis Burgundiae 2016
Sanguis Burgundiae 2016

It has been quite some time since we posted anything on this website. The reason behind that is a bout of Cholera light (aka stomach flu plus) swiftly followed by what best can best be described as the Pneumonic Plague.

This doesn’t mean that we did nothing in the brewery. A short review of what happened this week:

The Blacksmith’s Grand Reserve

If all goes well we should see the delivery of a pallet of empty bottles today. We can soon start to finally bottle The Blacksmith’s Grand Reserve.
For the sake of a clear visual distinction between The Blacksmith’s Reserve and Grand Reserve, we’ll be bottling in Bourgogne style bottles instead of in Bordeaux style ones.

Grand Cru

The Blacksmith’s Grand Cru is almost where it has to be, fermentation wise. Later this week (probably tomorrow) it will be transferred to drop clear.

Session Mead

We started a test batch (60 liters) for a low alcohol (8,5% abv) mead. It’ll be a dry-ish mead to which we’ll add blackberries and raspberries. The session mead will be bottled in 33 cl longnecks and be bottle conditioned. This will result in a sparkling mead. On the bottom of the bottle there will be a thin layer of sediment.

Incus

The successor of our Carolus Terminatorius braggot will be named Incus. Incus is Latin for anvil. This braggot will have an abv of about 10%. The moment it is bottled we’ll start the next one: Malleus. You guessed it: Hammer. Incus should be dark blond, Malleus will be dark.

Sanguis Burgundiae 2017 – Multi berry mead

Yesterday (19 December) we transferred the Sanguis Burgundiae 2017 from the fermentation to the maturation vessel. There we added the fruits to the mead. The quantity of fruits has been seriously increased. So much so that I had to transfer a part of the mead to a smaller vessel. The risk of overflowing was clear and present. After a few weeks in the maturation vessel, we’ll be able to bottle it. The multi berry mead will still be named Sanguis Burgundiae. We had too many people complaining the fact that we were going to name it for what it is: Multi Berry Mead. We will, however, state on the label that it is a berry mead.
Most likely Sanguis Burgundiae 2017 will not be for sale right away. It’s expected that it will have to mature a bit more once bottled.

Carolus Terminatorius gaat op café.
Carolus Terminatorius is off to the pub

Gisteren hebben we een (aangenaam) kennismakingsgesprek gehad in het biercafé De Jordaan. Zij hebben meer dan 100 bieren op de kaart staan, waarvan enkele erg zeldzame. Gisteren bijvoorbeeld hebben we er kunnen genieten van een Lagunitas IPA. Van’t vat.

Dominique, de patron, heeft onze Carolus Terminatorius geproefd en was meteen laaiend enthousiast. Binnenkort komt er dus ook een mede (een hoppige braggot om precies te zijn) op de kaart van De Jordaan.

Voor de geïnteresseerden: De Jordaan, Boudewijnstraat 27, 2018 Antwerpen. Vlak bij “Den Bell”, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Label Carolus TerminatoriusYesterday we had a very pleasant conversation in the De Jordaan beer café. They have more than 100 beers on their menu, some of which are rather rare. Yesterday I had a Lagunitas IPA which they have on draft, for example.

Dominique, the bartender, tasted our Carolus Terminatorius and was very enthusiastic. Soon there will be a mead (a hoppy braggot, to be precise) on offer in De Jordaan.

For those who are interested: De Jordaan, Boudewijnstraat 27, 2018 Antwerp (near “Den Bell”). There are several tram and bus stops nearby.

Crand Cru in productie!
Grand Cru in Production

Enkele dagen geleden hebben we The Blacksmith’s Grand Cru I in productie genomen. We zullen langzaam een lijn van een aantal monoflorale medes opbouwen. De eerste van deze monoflorale Grand Cru’s is een mede op basis van citroenhoning. De gisting verloopt ondertussen vlot, zij het dat-wat een verassing- de pH nogal aan de lage kant zit. De proto mede wordt dus een beetje te zuur voor een gezonde gistkolonie. Gelukkig bestaan er middeltjes om dat op te lossen. En voor iedereen aan basische chemicaliën begint te denken: gewoon neerslagkalk of CaCO3 is afdoende, hoor.

Het is de bedoeling dat deze Grand Cru redelijk zoet blijft zodanig dat de honing een belangrijke stem blijft hebben in het aroma en de smaak. Er zullen nog een aantal zaken worden toegevoegd van het ogenblik de mede verhuist naar het tweede vat. Voornamelijk specerijen en citroenzest staan op de planning.

Grand Cru in volle gisting
Grand Cru in volle gisting // in full swing

A few days ago we started production of the Blacksmith’s Grand Cru I. We’re steadily building a line of monofloral meads.  The first of these monofloral Grand Crus is a lemon honey mead. The fermentation is in full swing, albeit somewhat on the low side of the pH scale. The proto-mead is becoming to acidic for a healthy yeast population. Luckily there are measures that can be taken. No not some nasty chemicals. Just chalk, or CaCO3, will do.

This mead is meant to be off sweet. That way the honey will still have a big part in the aroma and the flavor of the finished product. Of course we’ll add some more things once the mead is transferred to secondary. Spices and lemon zest spring to mind.

Moretum 2017 gebotteld!

We hebben er even op moeten wachten, maar 30 november is de Moretum van 2017 op fles geraakt. Dit artikeltje is dus wat later dan gewoonlijk. Dat is te danken aan een combinatie van druk-druk-druk en… buikgriep. We zijn deze week dus nog niet vaak in de buurt van de computer geraakt. Anyhoo. Voor diegenen die nog niet weten wat Moretum is: het is een pyment. Een mede die gemaakt wordt met druivensap en honing als basis. Wij voegen er nog een hele rist andere ingrediënten aan toe. Voornamelijk specerijen en bramen. Moretum is erg populair als aperitief maar is ook warm -eventueel met een extra stokje kaneel en een vrij te bepalen dosis rum- bijzonder te genieten.

Er waren (let op de onvoltooid verleden tijd) 60 flessen beschikbaar maar er is al een serieuze hap uit de stock genomen. Ik vrees dus dat we snel weer aan de productie moeten beginnen. Het leven van een brouwer is hard.

Moretum 23017 bottled
Morteum 2017

We had to wait a bit for it to happen, but on November the 30th the Moretum 2017 has been bottled.  This post appears a bit later than usual. That’s thanks to our busy schedule and… a particularly vicious case of the stomach flu. You can see why we haven’t had too much chance to go and sit in front of the computer this week. Anyhoo. For those who don’t know what Moretum is: it’s a pyment. A mead made with honey (evidently) and grape juice. We add a whole lot of other ingredients. Mainly spices and blackberries (the fruit. Not the phones.). Moretum is very popular as aperitif, but also as a mulled or heated mead. If you like you can add a stick of cinnamon and rum ad libitum.

We had (past tense here) 60 bottles in stock. A large part of said stock has already vanished. I’m afraid we’ll have to start up the production again real soon. A brewer’s life is a hard one.

Meug 2018

Op zaterdag 24 februari 2018 nemen we met The Blacksmith’s Meadery deel aan het Tastingfestival Meug.

Er zakken naast ons nog zo’n 40 nationale en internationale standhouders af naar het Antwerpse Zuiderpershuis om hun speciaaldranken te presenteren aan het publiek. Met een beetje geluk kunnen we een plaatsje in de oude smidse bemachtigen.

Zoals altijd staat bij Meug het verhaal achter de fles centraal en nodigen we makers uit die gepassioneerd kunnen vertellen over wat ze je schenken. De rode draad voor 2018 is nog meer dan vroeger interactiviteit tijdens het festival. Verwacht je aan uitdagingen, aparte tasting sessies en prikkels die je nog nooit ervaren hebt! Wedden dat we je tot het hoogste genot zullen drijven?

Meug Tastingfestival 2018

On Saturday, the 24th of Februari 2018 The Blacksmith’s Meadery will be participating in the Meug Tasting Festival in Antwerp.

There will be 40 something participating makers, both national and international. Every single one of them will present their specialty drinks to the public in the Zuiderpershuis. With a little luck we’ll be able to use the old blacksmithy to set up shop.