Sanguis Nobilis 2018

Volgende week wordt de Sanguis Nobilis op fles gezet. Dit is onze tweede mede in de Sanguis-lijn. Sanguis Burgundiae is een bosvruchten melomel, Sanguis Nobilis draait op frambozen. Hij is ietsje zoeter dan de S. Burgundiae en het fruitkarakter is iets meer uitgesproken.

De derde Sanguis mede is overigens volop in productie. Dit wordt de Sanguis Imperatoris, of: the mead previously know as Zwarte Bessenmede.

Next week we’ll bet bottling Sanguis Nobilis. This is our second mead in the Sanguis-line. Sanguis Burgundiae is a multy-berry melomel, Sanguis Nobilis runs on raspberries. It’s a bit sweeter than S. Burgundiae and the fruit character is a bit more outspoken.

The third Sanguis mead is already in production, by the way. It will be named Sanguis Imperatoris, or: The Mead Previously Known As Black Currant Mead.

Ondertussen komen de eerste MCI foto’s binnen
Meanwhile the first MCI photos arrive

Vandaag kregen we via Marek Łęczycki, een Poolse collega, de eerste foto’s van de Mazer Cup International 2018 door. Hier ziet u ondergetekende op de mead mixer, waar brouwers hun medes konden voorstellen aan het publiek en volop aan het jureren. Bonuspoints: mijn jury teamgenoot is Robert Ratliff, de auteur van een paar standaardwerken over mede. Good times were had.

MCI Mead Mixer 2018
MCI Mead Mixer 2018
Judging MCI 2018
Judging MCI 2018

Today Marek Łęczycki, a Polish colleague, sent us the first Mazer Cup International 2018 photo’s. You can see yours truly at the mead mixer where mead makers presented their meads. The second picture shows the Blacksmith in action whilst judging, together wit Robert Ratliff. He wrote several must-have books about mead. Good times were had.

Mazer Cup International 2018 resultaat
Mazer Cup International Result

Niet geheel buiten verwachting hebben we op de Mazer Cup geen medaille behaald. We zijn ook niet met dat doel naar Denver getrokken. De Zwarte Bessen mede die we inschreven voor de competitie heeft evenwel een schitterend resultaat behaald. Maar als je het opneemt tegen de beste medemakers in de wereld is 90% nog niet goed genoeg. 😉
De ranking van de mede wordt omschreven als excellent/outstanding.

Ik vertrek maandag dus met een bijzonder goed gevoel terug naar huis, helemaal klaar om er weer in te vliegen in de brouwerij en met een shit-ton aan verse inspiratie. Hou je dus maar vast aan je bretellen. Er komen nieuwe medes aan.
Nu rest me enkel nog de vervelende taak om dadelijk de after-party bij te wonen en nog meer mede te proeven. Zucht.


So… We didn’t win a medal at the Mazer Cup International. This doesn’t really come as a shock as we didn’t set out to win one in the first place. The Black Currant Mead we entered in the competition did however perform above and beyond expectations. But when competing against the best mead makers in the world a 90% score doesn’t quite cut it. 😉

I return home a happy camper on Monday, ready to have at it again in  the brewery. I am returning with a shit-ton of new inspiration, so hold on to your socks. New meads will be coming soon. Now al that rests me to do is the arduous task to attend the after-party and sample more meads. Sigh.

Denver: Status update

Ondertussen, 4848 mijl of 7802 km van huis… schijnt de zon en is het aangenaam warm. De voor ons belangrijkste evenementen zijn al gepasseerd. Gisteren was er de wedstrijd voor commerciële mederijen en de Mead Mixer, waar een hele hoop mederijen hun medes voorstellen. Van de wedstijd weten we op dit moment nog niks. De zitting waar de prijzen worden uitgedeeld heeft vanavond om 19:00 lokale tijd (2:00 Belgische tijd, dus) plaats.
We zijn naar hier gekomen om een baseline vast te leggen; om te kijken hoe we gepositioneerd staan ten opzichte van andere mederijen, waaronder enkele van de hele grote jongens (en meisjes, uiteraard). De Mead Mixer noopt ons om de verwachtingen ietwat bij te stellen. Amerikanen lusten kennelijk wel een Belgische mede.

Nog interessanter zijn de gesprekken die hier ‘s avonds gevoerd worden op de afterparties onder medebrouwers. Dan komen ook de extreme gelimiteerde edities op tafel. Enfin. Stof met hopen om over na te denken, een serieus naar boven bijgesteld beeld van onze eigen mederij, en een jetlag die ondertussen plaats geruimd heeft voor een chronisch slaaptekort. *grijns*

Afterparty na de Mead Mixer // At the after party post Mead Mixer

In the mean time, 4848 miles or 7802,1 km from home… we have sunny weather and very nice temperatures. The most important events for us have already passed. Yesterday there was the competition for professional mead makers and right after that the Mead Mixer. During this event mead makers showcase their product to the public. We still know nothing about the competition. The results will be made available around 19:00 local time (so 2:00 Belgian time).
We came to Denver to establish a base line; to check how we compare with other meaderies. Last night’s Mead Mixer forces us to rethink that statement.  The American people seem to really like Belgian mead.

Even more interesting are the conversations during the after parties which are held every night amongst mead makers. That’s where the limited edition meads are put on the table. So. A lot to process and a jetlag that moved over for a chronic sleep deprivation. *grin*

Bestellingen tijdens MCI
Orders during MCI

Deze week zit the Blacksmith in Denver, CO voor de International Mazer Cup 2018. Ik ben terug op 21 maart. Bestellingen die geplaatst worden tussen vandaag en 22 maart zullen dus met een beetje vertraging worden uitgestuurd. Op 23 maart gaat ALLES de post op.

This week the Blacksmith is in Denver, CO for the International Mazer Cup 2018. I’ll be back on March 21. Orders placed between today and March 22 will be sent out with a little delay. March 23 everything WILL be sent out.

Nobilis and Imperatoris and Malleus, oh my…

Afgelopen weekend zijn we nauwelijks uit de brouwerij geraakt. Er is dus een hele hoop werk verzet, en er staat nog veel meer te gebeuren. De Sanguis Nobilis zit nu officieel in de laatste rechte lijn. Hij is overgepompt van het klaringsvat naar het rijpingsvat, waar de frambozen eraan zijn toegevoegd. Nu is het kwestie van de zwaartekracht zijn werk te laten doen en de deeltjes die nog in suspensie zitten te laten precipiteren. Als alles goed gaat kan de Nobilis gebotteld worden zo gauw ik terug ben uit de States. Dat is ook het moment waarop we een nieuwe batch Aqua Diabolica gaan opzetten.

Sanguis Imperatoris bubbelt intussen rustig verder. We hebben enkel de pH een beetje moeten optrekken (2.6 is niet erg bevorderlijk voor de gist). We hebben dus 80g CaCO3 toegevoegd om de pH terug naar een ietwat comfortabelere 3.5 te krijgen

Malleus

Verder is er zaterdag -eindelijk- een start gemaakt met de Malleus. Het donkere broertje van de Incus braggot. Deze mede draait op mout (gerst en tarwe) en honing. De hop die we gebruiken is een Aurora die mee gekookt is (voor de bitterheid). Hij zal ook gebruikt worden om op het einde van het gistingsproces te dryhoppen (voor de aroma’s). Er is ook een specerijenmix mee gekookt: onder andere koriander, allspice, vlierbloesem, Ceylonkaneel en anijs. Deze week wordt de honing toegevoegd. Die hebben we uiteraard niet meegekookt. Waarom voegen we de honing pas na een aantal dagen toe? Als we de wort compleet met de honing zouden aanmaken, bestaat de kans dat de gist in suiker-shock gaat en de fermentatie stilvalt voor ze goed en wel op gang gekomen is.

Als alles naar wens verloopt zou Malleus een redelijk bittere braggot moeten worden met een warme, ietwat zoete afdronk. zijn volume alcohol zal ook eerder respectabel zijn. We mikken op ongeveer 9%.

Malleus
Malleus in wording // Preparing the Malleus

Last weekend we barely left the brewery. We’ve accomplished a great many tasks, but there’s still a lot to be done. Sanguis Nobilis is in the last straight line to the finish. It has been transferred from the clearing vessel to the maturing vessel. At the same time the raspberries have been added. Now we sit back and let gravity work it’s magic to drop the last particles out of suspension. If all goes well we can bottle Nobilis as soon as I’m back from the States. That’s when we’ll start a new batch of Aqua Diabolica as well.

Sanguis Imperatoris, in the mean time, is steadily bubbling along. We just had to up the pH a bit (2.6 isn’t really comfy for the yeast). So we added 80g of CaCO3 to bring it back up to a nice 3.5.

Malleus

Satursay we -finally- started work on Malleus. The darker brother of our Incus Braggot. This mead runs on malt (barley and wheat) and honey. The hops used is an Aurora. It has been added to the boil as a bittering agent, but we’ll use it to dryhop as well at the end of the fermentation (for the aroma). We also added a spice mix to the boil: amongst others it consist of coriander, allspice, elderflower, cinnamon (ceylon) and anise. Later this week we’ll add the honey. Why that late? If we were to add it to the wort from the start we would risk the yeast going in shugar-shok. Thus halting the fermentation before it even started.

We expect Malleus to come out as a reasonably bitter braggot with a somewhat sweet aftertaste. It’s abv should be quite respectable at 9%.

Incus: Gebotteld
Incus: Bottled

//English translation below

Onze jongste braggot, Incus (aambeeld in het Latijn) is afgelopen weekend gebotteld. We hebben longneck flesjes van 33cl gebruikt. Hij moet nu nog even narijpen op fles, om voldoende CO2 te ontwikkelen bij de hergisting. Binnen een week of 6 zou hij in principe helemaal af moeten zijn. Jullie zien hem wel in de shop verschijnen.

Dit weekend beginnen we aan zijn broertje, Malleus

Incus is een blonde, ongefilterde braggot, wat maakt dat hij een klein beetje hazy is op dit ogenblik. Na de hergisting zal hij een heel pak helderder zijn.
Op het etiket staat nu 9% vol. Pas op 26 februari zullen we het alcoholgehalte precies kunnen bepalen. Waarschijnlijk gaat het een stukje hoger liggen (we mikten op 11%).

Our newest braggot, Incus (Latin for anvil) has been bottled last weekend. We used 33cl longneck bottles. Now It’s aging and undergoing a secondary fermentation, in order to develop sufficient CO2 levels. In about 6 weeks Incus should be ready. You’ll see it pop up in the shop.

Next weekend we start the production of it’s brother, Malleus.

Incus is a blond, non filtered braggot. This results in a slight haziness. After it’s secondary fermentation it will be a lot clearer.
The label say 9% abv. Only on February 26th we’ll be sure of this. It will likely be a bit higher. We aimed for 11%.

Sanguis Burgundiae: Laatste overheveling
Sanguis Burgundiae: Last racking

//English translation below

De Sanguis Burgundiae is een laatste keer overgeheveld. Hij werd in één beweging ook gefilterd om de laatste zwevende deeltjes vruchtvlees nog uit suspensie te krijgen. Het resultaat is en redelijk gepolijste mede die nu nog even staat te bekomen in het bottelvat. Hij is prachtig van kleur geworden, qua smaak is het weer een beetje beter dan de vorige editie. Hij heeft meer diepgang is het smaakprofiel. De verhoudingen tussen de verschillende bessensoorten staan ook meer en meer op punt.
Deze week wordt hij op fles gezet, en begin volgende week verschijnt hij in de webshop.

Beetje schuimig… Dit werd net gestolen uit de filter
A bit foamy… This just got nicked from the filter

We transferred the Sanguis Burgundiae one last time. In the same transfer we filtered to eliminate the last floating particles out of suspension. The result is a lovely, polished mead that is coming to grips with it’s new state of being in the bottling vat. It’s color is just gorgeous and taste wise it’s again a step up from the last edition. There’s more depth to it. The balance between the different kinds of berry is nearing our idea of perfect.
Sanguis Burgundiae will be bottled this week and it will appear in the webshop early next week.

Filteren met een patroonfilter
Filtering with a cartridge filter

Dura vita, sed vita

Het leven van een brouwer is niet voor de watjes onder ons. Het vraagt focus, toewijding, discipline, doorzettingsvermogen en vooral: zelfopoffering. Zondag hebben we de zware taak op ons genomen om een aantal medes die in productie zijn te testen.

Van voor naar achter en van links naar rechts:

  • Grand Cru #1711
  • Sanguis Burgundiae -> wordt volgende week gebotteld
  • Session #1712
  • Incus
  • Pruimenmede (9 jaar oud ondertussen en nog steeds rijpend op het vat…)
flight
a flight of meads in production

A brewer’s life is not for the faint of heart. It demands focus, devotion, discipline, perseverance and above all: self-sacrifice. Last Sunday we sampled a few medes that are in production:

From front to back and left to right:

  • Grand Cru #1711
  • Sanguis Burgundiae -> Will be botteled next week
  • Session #1712
  • Incus
  • Plum Mead (9 years old by now and still bulk aging…)

The Blacksmith’s Grand Reserve: Gebotteld!

Dit weekend hebben we The Blacksmith’s Grand Reserve gebotteld. De oogst: 150 flessen Sack Mead. Een Sack mede is een mede die boven 14% vol. zit. De Grand Reserve is een pracht van een mede geworden. Hij heeft een subtiele hint van vanille dankzij de periode die hij op eik heeft gelegen. Hierdoor lijkt hij zoeter dan hij eigenlijk is. Met een FG van 1.010 zit er nog zo’n 30 gram suiker per liter in de mede. (Ter vergelijking: in een glas (20 cl) fruitsap zit gemiddeld zo’n 27 gram suiker).

The Blacksmith’s Grand Reserve is gebotteld op 75 cl Bourgogneflessen. Initieel om een visueel verschil te maken met The Blacksmith’s Reserve, maar die is intussen volledig uitverkocht.

The Blacksmith’s Grand Reserve. Fellowship of the Ring for scale.

Last weekend we bottled The Blacksmith’s Grand Reserve. The yield: 150 bottles of Sack Mead. The Grand Reserve has become a rather beautiful Mead. It has a subtle hint of vanilla, thanks to the period of aging on oak. This makes it seem sweeter than it actually is. It has a F.G. of 1.010, which translates to a sugar content of about 30 grams / liter. (In comparison: A glass (20 cl) of fruit juice typically contains about 27 grams of sugar…)

The Blacksmith’s Grand Reserve has been bottled in 75 cl Burgundy bottles. This was done to have a clear visual distinction between the Grand Reserve and the regular Reserve. Alas, The Blacksmith’s -regular- Reserve has since been sold out.