The Blacksmith’s Grand Reserve: Gebotteld!

Dit weekend hebben we The Blacksmith’s Grand Reserve gebotteld. De oogst: 150 flessen Sack Mead. Een Sack mede is een mede die boven 14% vol. zit. De Grand Reserve is een pracht van een mede geworden. Hij heeft een subtiele hint van vanille dankzij de periode die hij op eik heeft gelegen. Hierdoor lijkt hij zoeter dan hij eigenlijk is. Met een FG van 1.010 zit er nog zo’n 30 gram suiker per liter in de mede. (Ter vergelijking: in een glas (20 cl) fruitsap zit gemiddeld zo’n 27 gram suiker).

The Blacksmith’s Grand Reserve is gebotteld op 75 cl Bourgogneflessen. Initieel om een visueel verschil te maken met The Blacksmith’s Reserve, maar die is intussen volledig uitverkocht.

The Blacksmith’s Grand Reserve. Fellowship of the Ring for scale.

Last weekend we bottled The Blacksmith’s Grand Reserve. The yield: 150 bottles of Sack Mead. The Grand Reserve has become a rather beautiful Mead. It has a subtle hint of vanilla, thanks to the period of aging on oak. This makes it seem sweeter than it actually is. It has a F.G. of 1.010, which translates to a sugar content of about 30 grams / liter. (In comparison: A glass (20 cl) of fruit juice typically contains about 27 grams of sugar…)

The Blacksmith’s Grand Reserve has been bottled in 75 cl Burgundy bottles. This was done to have a clear visual distinction between the Grand Reserve and the regular Reserve. Alas, The Blacksmith’s -regular- Reserve has since been sold out.

Mazer Cup, Baby!!

Nog 59 keertjes slapen. Dan stappen we het vliegtuig op richting Denver, Colorado. Dit jaar neemt The Blacksmith’s Meadery deel aan de International Mazer Cup. Deze wedstrijd, georganiseerd door Mazer Cup International Incorporated, is een van de belangrijkste -zo niet dé belangrijkste- wedstrijd voor mede. We hebben onze Zwarte Bessenmede ingeschreven. We gaan niet meteen om daar met de eerste prijs te gaan lopen. Het smaakprofiel van de meeste Amerikaans medes -die de overgrote meerderheid zullen uitmaken van wat er deelneemt aan de wedstrijd- is nogal ehm… in your face. Onze medes zijn over het algemeen wat subtieler. Het voornaamste doel van de reis is om te leren en te netwerken. Te ontdekken wie wie is aan de overkant van de oceaan (en bij de talrijke Europese medebrouwers die aanwezig zullen zijn) en enkele van de beste medebrouwers op de planeet te ontmoeten.

59 more naptimes. Then we’ll board the plane to Denver, Colorado. This year the Blacksmith’s Meadery  takes part in the International Mazer Cup. This competition is organized by the Mazer Cup Incorporated and is one of the most important -probably the single most important- mead competitions in the world. We entered our Black Currant Mead. It’s not our primary goal to win a gold medal. The flavour profile of many American meads is erm… rather in your face, whilst ours are more subtle. The main goal is to learn and to network. To get to know who’s who on the other side of the pond (as well as European Mead makers that will attend) and meet some of the best Mead makers in the world.

 

Incus

Onze Incus (aambeeld in het Latijn) braggot weet nog niet wat hem boven het hoofd hangt. Het ene moment ligt hij lekker te chillen in zijn vat met een stevige dosis hop, het volgende moment wordt hij op fles gezet om nog een paar weken te gaan narijpen. Volgende week is het zover. Het bottelvat is al geprepareerd en hoeft enkel nog een laatste maal gedesinfecteerd te worden. Ondertussen hebben we ons bezig gehouden met het ontwerpen van het etiket. Het wijkt  *erhm*  een béétje af van wat jullie gewoon zijn. Op ons wapenschild na ziet het er niet erg middeleeuws uit… Laat gerust weten wat jullie er van denken in de comments.
Trouwens, die 9% vol. is niet in steen gebeiteld. Het zou goed kunnen dat het alcoholgehalte een beetje hoger uitkomt… *grijns* De laatste meting moet nog gebeuren.

Our Incus (anvil in Latin) braggot is blissfully unaware of things to come. One moment it’s just chilling out it it’s maturation vessel with a decent dose of hops, the next it’s transferred to a bottle to bottle condition for a few weeks. Next week is that time. The bottling container is all prepped and aside from a final disinfection, minutes prior to bottling, it’s ready.
In the mean time, we’ve kept ourselves busy with the design of the label. It’s *ehrm* a teensy bit different from what you’re used to. Apart from our coat of arms there isn’t really anything medieval about it… Feel free to share what you think about it in the comments.
By the way: 9% abv is not set in stone. It’s quite possible that it will be a wee bit higher… *grin* The final measurement has yet to be carried out.

Carolus Terminatorius gaat op café.
Carolus Terminatorius is off to the pub

Gisteren hebben we een (aangenaam) kennismakingsgesprek gehad in het biercafé De Jordaan. Zij hebben meer dan 100 bieren op de kaart staan, waarvan enkele erg zeldzame. Gisteren bijvoorbeeld hebben we er kunnen genieten van een Lagunitas IPA. Van’t vat.

Dominique, de patron, heeft onze Carolus Terminatorius geproefd en was meteen laaiend enthousiast. Binnenkort komt er dus ook een mede (een hoppige braggot om precies te zijn) op de kaart van De Jordaan.

Voor de geïnteresseerden: De Jordaan, Boudewijnstraat 27, 2018 Antwerpen. Vlak bij “Den Bell”, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Label Carolus TerminatoriusYesterday we had a very pleasant conversation in the De Jordaan beer café. They have more than 100 beers on their menu, some of which are rather rare. Yesterday I had a Lagunitas IPA which they have on draft, for example.

Dominique, the bartender, tasted our Carolus Terminatorius and was very enthusiastic. Soon there will be a mead (a hoppy braggot, to be precise) on offer in De Jordaan.

For those who are interested: De Jordaan, Boudewijnstraat 27, 2018 Antwerp (near “Den Bell”). There are several tram and bus stops nearby.

Crand Cru in productie!
Grand Cru in Production

Enkele dagen geleden hebben we The Blacksmith’s Grand Cru I in productie genomen. We zullen langzaam een lijn van een aantal monoflorale medes opbouwen. De eerste van deze monoflorale Grand Cru’s is een mede op basis van citroenhoning. De gisting verloopt ondertussen vlot, zij het dat-wat een verassing- de pH nogal aan de lage kant zit. De proto mede wordt dus een beetje te zuur voor een gezonde gistkolonie. Gelukkig bestaan er middeltjes om dat op te lossen. En voor iedereen aan basische chemicaliën begint te denken: gewoon neerslagkalk of CaCO3 is afdoende, hoor.

Het is de bedoeling dat deze Grand Cru redelijk zoet blijft zodanig dat de honing een belangrijke stem blijft hebben in het aroma en de smaak. Er zullen nog een aantal zaken worden toegevoegd van het ogenblik de mede verhuist naar het tweede vat. Voornamelijk specerijen en citroenzest staan op de planning.

Grand Cru in volle gisting
Grand Cru in volle gisting // in full swing

A few days ago we started production of the Blacksmith’s Grand Cru I. We’re steadily building a line of monofloral meads.  The first of these monofloral Grand Crus is a lemon honey mead. The fermentation is in full swing, albeit somewhat on the low side of the pH scale. The proto-mead is becoming to acidic for a healthy yeast population. Luckily there are measures that can be taken. No not some nasty chemicals. Just chalk, or CaCO3, will do.

This mead is meant to be off sweet. That way the honey will still have a big part in the aroma and the flavor of the finished product. Of course we’ll add some more things once the mead is transferred to secondary. Spices and lemon zest spring to mind.

Moretum 2017 gebotteld!

We hebben er even op moeten wachten, maar 30 november is de Moretum van 2017 op fles geraakt. Dit artikeltje is dus wat later dan gewoonlijk. Dat is te danken aan een combinatie van druk-druk-druk en… buikgriep. We zijn deze week dus nog niet vaak in de buurt van de computer geraakt. Anyhoo. Voor diegenen die nog niet weten wat Moretum is: het is een pyment. Een mede die gemaakt wordt met druivensap en honing als basis. Wij voegen er nog een hele rist andere ingrediënten aan toe. Voornamelijk specerijen en bramen. Moretum is erg populair als aperitief maar is ook warm -eventueel met een extra stokje kaneel en een vrij te bepalen dosis rum- bijzonder te genieten.

Er waren (let op de onvoltooid verleden tijd) 60 flessen beschikbaar maar er is al een serieuze hap uit de stock genomen. Ik vrees dus dat we snel weer aan de productie moeten beginnen. Het leven van een brouwer is hard.

Moretum 23017 bottled
Morteum 2017

We had to wait a bit for it to happen, but on November the 30th the Moretum 2017 has been bottled.  This post appears a bit later than usual. That’s thanks to our busy schedule and… a particularly vicious case of the stomach flu. You can see why we haven’t had too much chance to go and sit in front of the computer this week. Anyhoo. For those who don’t know what Moretum is: it’s a pyment. A mead made with honey (evidently) and grape juice. We add a whole lot of other ingredients. Mainly spices and blackberries (the fruit. Not the phones.). Moretum is very popular as aperitif, but also as a mulled or heated mead. If you like you can add a stick of cinnamon and rum ad libitum.

We had (past tense here) 60 bottles in stock. A large part of said stock has already vanished. I’m afraid we’ll have to start up the production again real soon. A brewer’s life is a hard one.

Meug 2018

Op zaterdag 24 februari 2018 nemen we met The Blacksmith’s Meadery deel aan het Tastingfestival Meug.

Er zakken naast ons nog zo’n 40 nationale en internationale standhouders af naar het Antwerpse Zuiderpershuis om hun speciaaldranken te presenteren aan het publiek. Met een beetje geluk kunnen we een plaatsje in de oude smidse bemachtigen.

Zoals altijd staat bij Meug het verhaal achter de fles centraal en nodigen we makers uit die gepassioneerd kunnen vertellen over wat ze je schenken. De rode draad voor 2018 is nog meer dan vroeger interactiviteit tijdens het festival. Verwacht je aan uitdagingen, aparte tasting sessies en prikkels die je nog nooit ervaren hebt! Wedden dat we je tot het hoogste genot zullen drijven?

Meug Tastingfestival 2018

On Saturday, the 24th of Februari 2018 The Blacksmith’s Meadery will be participating in the Meug Tasting Festival in Antwerp.

There will be 40 something participating makers, both national and international. Every single one of them will present their specialty drinks to the public in the Zuiderpershuis. With a little luck we’ll be able to use the old blacksmithy to set up shop.

The Blacksmith’s Grand Reserve: Nog éven geduld…
The Blacksmith’s Grand Reserve: Almost there…

//English translation below

The Blacksmith’s Reserve is een laatste keer overgepompt. Deze keer om hem van de eik te halen. We hebben de gelegenheid uiteraard te baat genomen om hem nog eens te testen. De eik is duidelijk aanwezig in de mede maar zonder overheersend te zijn. De kleur is redelijk geweldig te noemen en in de smaakt steekt de honing prominent de kop op, zonder overdreven zoet te zijn. Voor de techneuten onder ons: de F.G. zit op 1.018. Vrij vertaald: er zit nog 4,6% restsuiker in de mede. Botteling volgt waarschijnlijk binnen een week of twee, als de mede volledig van de laatste overheveling bekomen is (en mijn flessen aangekomen zijn).

BSGR
The Blacksmith’s Grand Reserve

We transferred the Blacksmith’s Grand Reserve one last time. This time to get it off the oak. We -of course- took this opportunity to sample it once more. The oak is clearly present, without being overwhelming. The colour is just gorgeous and in the flavour profile the honey is prominently present. That said, it isn’t cloyingly sweet. For the technically inclined among us: the F.G. sits at 1.018. Therefore there should be some 4.6% residual sugar left in the mead. We’ll probably bottle in a week or two. The mead needs some time to recuperate from the transfer (and I need to order my bottles).

Experiment #1703: Update

Het experimentje loopt gesmeerd. De gist is zich een weg aan het vreten door de beschikbare suikers en scheidt daarbij braafjes CO2 en C2H6O uit. (Of koolstofdioxide en ethanol). Een week na het starten van het experiment bedraagt het abv al 9.75%. De pH was gezakt naar 2,96, dus dat hebben we moeten corrigeren. Gist gedijt perfect in een zuur medium, maar de pH zakt best niet onder 3,5. Gebeurt dat wel en wordt deze situatie niet gecorrigeerd zal de gist gaan stressen en een hele hoop ongewenste bijsmaken produceren.
Alle belangrijke eigenschappen van de proto mede zijn gemeten en waar nodig bijgesteld. De allerbelangrijkste eigenschap, de smaak, is uiteraard ook al even geëvalueerd. Laat het me zo stellen: ik ben er redelijk zeker van dat experiment #1703 erg snel het levenslicht zal zien als batch #1710.

experiment #1703
Experiment#1703. Flashback naar de chemielessen in het secundair onderwijs… // Flashback to the chemistry lessons in high school…

The experiment is going extremely well. The yeast is munching away at the available sugars and secretes CO2 en C2H6O (carbon dioxide and ethanol alcohol)  in an orderly fashion. A week after inoculation the abv is already at 9.75%. The pH level dropped to 2.96, so that had to be rectified. Yeast will thrive in an acidic environment, but pH shouldn’t drop below 3.5… Should this go unchecked, the yeast would stress and produce a plethora of unwanted off flavors.
All important aspects of this proto mead have been checked and action has been taken where needed. The most important aspect, taste, has evidently been evaluated too. Let me put it this way: I suspect Experiment #1703 will see the light of day very soon as batch #1710.

Problemen met de webshop -> opgelost.
Technical issues with the webshop -> solved.

Er werd mij gemeld dat er een probleem was met de Blacksmith’s webshop. Bij het afrekenen werd er een Internal server error gemeld. Een debuggingsessie  later wisten we dat het een SyntaxError: JSON.parse Error: Invalid character at position:1 was. Na veel speurwerk, gekruid met enkele krachttermen, blijkt de schuldige een plugin te zijn die met de huidige versie van WordPress niet wil samenwerken. (De plugin diende om de tweetalig titels op twee verschillende regels te zetten. Maar met de nieuwe WP update is dat dus niet meer nodig. een simpele <br>tag werkt nu ook.)

Plugin verwijderd, webshop werkt weer, iedereen happy.


Customers told me there was an issue with the Blacksmith’s webshop. At the checkout an Internal Server Error reared it’s ugly head. A debugging session gave us some more specific info. It turned out to be a SyntaxError: JSON.parse Error: Invalid character at position:1. After a lot of investigating an a few expletives we found the culprit to be a deprecated plugin that won’t cooperate with the newest version WordPress. (This plugin served to put a break between the Dutch and English post titles. But apparently with the new WP update came the possibility to just put in a <br> tag.

Plugin nuked, webshop no longer on the fritz, everybody happy.