Frambozen up the wazoo!

Dit wilden we toch ook nog even delen vandaag. Kijk toch eens naar al die mooie framboosjes…

Zondagochtend (op een onchristelijk vroeg uur) wordt een nieuwe mede opgezet. Sanguis Nobilis. Deze mede draait op een bootlading frambozen. Voor een vat van 120 liter staat er een emmer gereed met 30 liter frambozen. Tel daar nog eens 40 kilo honing bij en je kan je al een klein idee gaan vormen van wat deze mede zal gaan inhouden. Eerst mogen ze nog rustig een dagje of wat ontdooien, dan gaat de pectinase erbij (een enzym om de celwandjes naar de haaien te helpen) en na een week, als de eerste gisting van de mede zelf gedaan is, mogen ze gaan zwemmen.

We wanted to quickly share this morsel. Just look at all those pretty raspberries…

Sunday (at an utterly ungodly hour) we’ll start aan new Mead. Sanguis Nobilis. It will run on Well err… Raspberries. We’ve got a 30 liter bucket full of them, for a 120 liter vat. So, when you take in account the 40 kg of honey that also needs to be added, you’ll be able to imagine what kind of Mead this is going to be.
The raspberries can thaw at their ease. In a day or two we’ll add the pectinase (An enzyme tot break down the cell walls) and after a week of so we’ll add them to the secondary fermentation.

Dura vita, sed vita

Het leven van een brouwer is niet voor de watjes onder ons. Het vraagt focus, toewijding, discipline, doorzettingsvermogen en vooral: zelfopoffering. Zondag hebben we de zware taak op ons genomen om een aantal medes die in productie zijn te testen.

Van voor naar achter en van links naar rechts:

  • Grand Cru #1711
  • Sanguis Burgundiae -> wordt volgende week gebotteld
  • Session #1712
  • Incus
  • Pruimenmede (9 jaar oud ondertussen en nog steeds rijpend op het vat…)
flight
a flight of meads in production

A brewer’s life is not for the faint of heart. It demands focus, devotion, discipline, perseverance and above all: self-sacrifice. Last Sunday we sampled a few medes that are in production:

From front to back and left to right:

  • Grand Cru #1711
  • Sanguis Burgundiae -> Will be botteled next week
  • Session #1712
  • Incus
  • Plum Mead (9 years old by now and still bulk aging…)

Up next:

We hebben net een nieuwe pagina aan de website toegevoegd. Bovenaan in het menu vind je een linkje voor Up Next. Hier kan je volgen welke medes in productie zijn en welke er gepland staan. Verder is er ook informatie te vinden over de belangrijkste ingrediënten en het type van de mede. Datums staan niet vermeld omdat mede brouwen geen exacte wetenschap is. Over het algemeen is de periode tussen honing en fles ongeveer 3 tot 6 maanden.

nieuwe mede in productie 20170209

We just added a new page to this website. In the top menu you’ll see a link for Up Next. Here you’ll be able to follow the order of the planned brews. Which meads are in production and which are planned. Furthermore there is a bit of information about the key ingredients and the type of mead. We don’t mention dates. The brewing of mead is not an exact science, so it’s hard to predict when a mead will be finished. Ballpark figure? Honey to bottle takes about 3 to 6 months.

The Blacksmith’s Grand Reserve: Gebotteld!

Dit weekend hebben we The Blacksmith’s Grand Reserve gebotteld. De oogst: 150 flessen Sack Mead. Een Sack mede is een mede die boven 14% vol. zit. De Grand Reserve is een pracht van een mede geworden. Hij heeft een subtiele hint van vanille dankzij de periode die hij op eik heeft gelegen. Hierdoor lijkt hij zoeter dan hij eigenlijk is. Met een FG van 1.010 zit er nog zo’n 30 gram suiker per liter in de mede. (Ter vergelijking: in een glas (20 cl) fruitsap zit gemiddeld zo’n 27 gram suiker).

The Blacksmith’s Grand Reserve is gebotteld op 75 cl Bourgogneflessen. Initieel om een visueel verschil te maken met The Blacksmith’s Reserve, maar die is intussen volledig uitverkocht.

The Blacksmith’s Grand Reserve. Fellowship of the Ring for scale.

Last weekend we bottled The Blacksmith’s Grand Reserve. The yield: 150 bottles of Sack Mead. The Grand Reserve has become a rather beautiful Mead. It has a subtle hint of vanilla, thanks to the period of aging on oak. This makes it seem sweeter than it actually is. It has a F.G. of 1.010, which translates to a sugar content of about 30 grams / liter. (In comparison: A glass (20 cl) of fruit juice typically contains about 27 grams of sugar…)

The Blacksmith’s Grand Reserve has been bottled in 75 cl Burgundy bottles. This was done to have a clear visual distinction between the Grand Reserve and the regular Reserve. Alas, The Blacksmith’s -regular- Reserve has since been sold out.

Mazer Cup, Baby!!

Nog 59 keertjes slapen. Dan stappen we het vliegtuig op richting Denver, Colorado. Dit jaar neemt The Blacksmith’s Meadery deel aan de International Mazer Cup. Deze wedstrijd, georganiseerd door Mazer Cup International Incorporated, is een van de belangrijkste -zo niet dé belangrijkste- wedstrijd voor mede. We hebben onze Zwarte Bessenmede ingeschreven. We gaan niet meteen om daar met de eerste prijs te gaan lopen. Het smaakprofiel van de meeste Amerikaans medes -die de overgrote meerderheid zullen uitmaken van wat er deelneemt aan de wedstrijd- is nogal ehm… in your face. Onze medes zijn over het algemeen wat subtieler. Het voornaamste doel van de reis is om te leren en te netwerken. Te ontdekken wie wie is aan de overkant van de oceaan (en bij de talrijke Europese medebrouwers die aanwezig zullen zijn) en enkele van de beste medebrouwers op de planeet te ontmoeten.

59 more naptimes. Then we’ll board the plane to Denver, Colorado. This year the Blacksmith’s Meadery  takes part in the International Mazer Cup. This competition is organized by the Mazer Cup Incorporated and is one of the most important -probably the single most important- mead competitions in the world. We entered our Black Currant Mead. It’s not our primary goal to win a gold medal. The flavour profile of many American meads is erm… rather in your face, whilst ours are more subtle. The main goal is to learn and to network. To get to know who’s who on the other side of the pond (as well as European Mead makers that will attend) and meet some of the best Mead makers in the world.

 

Incus

Onze Incus (aambeeld in het Latijn) braggot weet nog niet wat hem boven het hoofd hangt. Het ene moment ligt hij lekker te chillen in zijn vat met een stevige dosis hop, het volgende moment wordt hij op fles gezet om nog een paar weken te gaan narijpen. Volgende week is het zover. Het bottelvat is al geprepareerd en hoeft enkel nog een laatste maal gedesinfecteerd te worden. Ondertussen hebben we ons bezig gehouden met het ontwerpen van het etiket. Het wijkt  *erhm*  een béétje af van wat jullie gewoon zijn. Op ons wapenschild na ziet het er niet erg middeleeuws uit… Laat gerust weten wat jullie er van denken in de comments.
Trouwens, die 9% vol. is niet in steen gebeiteld. Het zou goed kunnen dat het alcoholgehalte een beetje hoger uitkomt… *grijns* De laatste meting moet nog gebeuren.

Our Incus (anvil in Latin) braggot is blissfully unaware of things to come. One moment it’s just chilling out it it’s maturation vessel with a decent dose of hops, the next it’s transferred to a bottle to bottle condition for a few weeks. Next week is that time. The bottling container is all prepped and aside from a final disinfection, minutes prior to bottling, it’s ready.
In the mean time, we’ve kept ourselves busy with the design of the label. It’s *ehrm* a teensy bit different from what you’re used to. Apart from our coat of arms there isn’t really anything medieval about it… Feel free to share what you think about it in the comments.
By the way: 9% abv is not set in stone. It’s quite possible that it will be a wee bit higher… *grin* The final measurement has yet to be carried out.

Wat is er de afgelopen week gebeurd?
What happened last week?

//English Translation below

Het is weer een tijdje wat rustiger geweest op deze website. Een en ander heeft te maken met een aanval van cholera light (aka buikgriep +) die meteen gevolgd werd door wat best kan beschreven worden als de longpest.

Dat wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten in de brouwerij. Een kort overzicht van wat er in de afgelopen week  aan werk verzet is.

The Blacksmith’s Grand Reserve

Als alles goed gaat, komt vandaag de pallet met flessen aan. We kunnen dan eindelijk van start gaan met het bottelen van The Blacksmith’s Grand Reserve. Om een duidelijk visueel onderscheid te maken met The Blacksmith’s Reserve, zal de Grand Reserve gebotteld worden in Bourgogneflessen in plaats van in Bordeauxflessen.

Grand Cru

The Blacksmith’s Grand Cru is bijna  waar hij moet zijn. Vandaag of morgen wordt hij overgepompt naar een nieuw vat om uit te klaren.

Session mede

We zijn bezig met een test batch (60 liter) voor een laag alcoholische (8,5%) mede. Het zal een eerder droge mede worden waaraan bramen en frambozen worden toegevoegd. Hij zal worden gebotteld op longneck flesjes van 33 cl en hergisten op fles. Op die manier krijgen we een sprankelende mede. Er zal daardoor een dun laagje sediment aanwezig zijn in de flesjes.

Incus

De opvolger van de Carolus Terminatorius zal Incus heten. Incus is latijn voor aambeeld. Deze braggot zal een alcoholpercentage van om en bij de 10% hebben. Van het moment >Incus gebotteld is, gaan we over tot de productie van de volgende braggot: Malleus. Je raadt het al: Hamer. Incus zou donkerblond moeten zijn, Malleus zal een donkere braggot worden.

Sanguis Burgundiae 2017 – Bosvruchtenmede

Gisteren (19 december) werd de Sanguis Burgundiae 2017 overgepompt van het gistings- naar het rijpingsvat. Daar werden de bosvruchten aan toegevoegd.  We hebben de hoeveelheid vruchten serieus opgedreven. Zo sterk zelfs, dat ik eerst een deeltje van het vat heb moeten overzetten op een kleiner vat. Het risico op overstroming was zeer reëel. Na een paar weken in het rijpingsvat kan hij gebotteld worden. De bosvruchtenmede blijft Sanguis Burgundiae heten. We hebben te veel protest van teleurgestelde mensen gekregen omtrent de naamswijziging naar Bosvruchtenmede. We zullen wel op het etiket verduidelijken dat het een bosvruchtenmede is.
Sanguis Burgundiae zal waarschijnlijk nog niet meteen te koop aangeboden worden. Hij moet normaliter nog even narijpen op fles.

Sanguis Burgundiae 2016
Sanguis Burgundiae 2016

It has been quite some time since we posted anything on this website. The reason behind that is a bout of Cholera light (aka stomach flu plus) swiftly followed by what best can best be described as the Pneumonic Plague.

This doesn’t mean that we did nothing in the brewery. A short review of what happened this week:

The Blacksmith’s Grand Reserve

If all goes well we should see the delivery of a pallet of empty bottles today. We can soon start to finally bottle The Blacksmith’s Grand Reserve.
For the sake of a clear visual distinction between The Blacksmith’s Reserve and Grand Reserve, we’ll be bottling in Bourgogne style bottles instead of in Bordeaux style ones.

Grand Cru

The Blacksmith’s Grand Cru is almost where it has to be, fermentation wise. Later this week (probably tomorrow) it will be transferred to drop clear.

Session Mead

We started a test batch (60 liters) for a low alcohol (8,5% abv) mead. It’ll be a dry-ish mead to which we’ll add blackberries and raspberries. The session mead will be bottled in 33 cl longnecks and be bottle conditioned. This will result in a sparkling mead. On the bottom of the bottle there will be a thin layer of sediment.

Incus

The successor of our Carolus Terminatorius braggot will be named Incus. Incus is Latin for anvil. This braggot will have an abv of about 10%. The moment it is bottled we’ll start the next one: Malleus. You guessed it: Hammer. Incus should be dark blond, Malleus will be dark.

Sanguis Burgundiae 2017 – Multi berry mead

Yesterday (19 December) we transferred the Sanguis Burgundiae 2017 from the fermentation to the maturation vessel. There we added the fruits to the mead. The quantity of fruits has been seriously increased. So much so that I had to transfer a part of the mead to a smaller vessel. The risk of overflowing was clear and present. After a few weeks in the maturation vessel, we’ll be able to bottle it. The multi berry mead will still be named Sanguis Burgundiae. We had too many people complaining the fact that we were going to name it for what it is: Multi Berry Mead. We will, however, state on the label that it is a berry mead.
Most likely Sanguis Burgundiae 2017 will not be for sale right away. It’s expected that it will have to mature a bit more once bottled.

Carolus Terminatorius gaat op café.
Carolus Terminatorius is off to the pub

Gisteren hebben we een (aangenaam) kennismakingsgesprek gehad in het biercafé De Jordaan. Zij hebben meer dan 100 bieren op de kaart staan, waarvan enkele erg zeldzame. Gisteren bijvoorbeeld hebben we er kunnen genieten van een Lagunitas IPA. Van’t vat.

Dominique, de patron, heeft onze Carolus Terminatorius geproefd en was meteen laaiend enthousiast. Binnenkort komt er dus ook een mede (een hoppige braggot om precies te zijn) op de kaart van De Jordaan.

Voor de geïnteresseerden: De Jordaan, Boudewijnstraat 27, 2018 Antwerpen. Vlak bij “Den Bell”, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Label Carolus TerminatoriusYesterday we had a very pleasant conversation in the De Jordaan beer café. They have more than 100 beers on their menu, some of which are rather rare. Yesterday I had a Lagunitas IPA which they have on draft, for example.

Dominique, the bartender, tasted our Carolus Terminatorius and was very enthusiastic. Soon there will be a mead (a hoppy braggot, to be precise) on offer in De Jordaan.

For those who are interested: De Jordaan, Boudewijnstraat 27, 2018 Antwerp (near “Den Bell”). There are several tram and bus stops nearby.

Crand Cru in productie!
Grand Cru in Production

Enkele dagen geleden hebben we The Blacksmith’s Grand Cru I in productie genomen. We zullen langzaam een lijn van een aantal monoflorale medes opbouwen. De eerste van deze monoflorale Grand Cru’s is een mede op basis van citroenhoning. De gisting verloopt ondertussen vlot, zij het dat-wat een verassing- de pH nogal aan de lage kant zit. De proto mede wordt dus een beetje te zuur voor een gezonde gistkolonie. Gelukkig bestaan er middeltjes om dat op te lossen. En voor iedereen aan basische chemicaliën begint te denken: gewoon neerslagkalk of CaCO3 is afdoende, hoor.

Het is de bedoeling dat deze Grand Cru redelijk zoet blijft zodanig dat de honing een belangrijke stem blijft hebben in het aroma en de smaak. Er zullen nog een aantal zaken worden toegevoegd van het ogenblik de mede verhuist naar het tweede vat. Voornamelijk specerijen en citroenzest staan op de planning.

Grand Cru in volle gisting
Grand Cru in volle gisting // in full swing

A few days ago we started production of the Blacksmith’s Grand Cru I. We’re steadily building a line of monofloral meads.  The first of these monofloral Grand Crus is a lemon honey mead. The fermentation is in full swing, albeit somewhat on the low side of the pH scale. The proto-mead is becoming to acidic for a healthy yeast population. Luckily there are measures that can be taken. No not some nasty chemicals. Just chalk, or CaCO3, will do.

This mead is meant to be off sweet. That way the honey will still have a big part in the aroma and the flavor of the finished product. Of course we’ll add some more things once the mead is transferred to secondary. Spices and lemon zest spring to mind.

Moretum 2017 gebotteld!

We hebben er even op moeten wachten, maar 30 november is de Moretum van 2017 op fles geraakt. Dit artikeltje is dus wat later dan gewoonlijk. Dat is te danken aan een combinatie van druk-druk-druk en… buikgriep. We zijn deze week dus nog niet vaak in de buurt van de computer geraakt. Anyhoo. Voor diegenen die nog niet weten wat Moretum is: het is een pyment. Een mede die gemaakt wordt met druivensap en honing als basis. Wij voegen er nog een hele rist andere ingrediënten aan toe. Voornamelijk specerijen en bramen. Moretum is erg populair als aperitief maar is ook warm -eventueel met een extra stokje kaneel en een vrij te bepalen dosis rum- bijzonder te genieten.

Er waren (let op de onvoltooid verleden tijd) 60 flessen beschikbaar maar er is al een serieuze hap uit de stock genomen. Ik vrees dus dat we snel weer aan de productie moeten beginnen. Het leven van een brouwer is hard.

Moretum 23017 bottled
Morteum 2017

We had to wait a bit for it to happen, but on November the 30th the Moretum 2017 has been bottled.  This post appears a bit later than usual. That’s thanks to our busy schedule and… a particularly vicious case of the stomach flu. You can see why we haven’t had too much chance to go and sit in front of the computer this week. Anyhoo. For those who don’t know what Moretum is: it’s a pyment. A mead made with honey (evidently) and grape juice. We add a whole lot of other ingredients. Mainly spices and blackberries (the fruit. Not the phones.). Moretum is very popular as aperitif, but also as a mulled or heated mead. If you like you can add a stick of cinnamon and rum ad libitum.

We had (past tense here) 60 bottles in stock. A large part of said stock has already vanished. I’m afraid we’ll have to start up the production again real soon. A brewer’s life is a hard one.